Ondersteuning zorgaanbieders tijdens coronacrisis

25-03-2020
Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Zilveren Kruis heeft grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Samen met de andere zorgverzekeraars zetten wij ons in om zorgverleners te ondersteunen.
""

De eerste aandacht ging vorige week vanzelfsprekend uit naar de zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) mede namens ons aan onder andere ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe we willen helpen.

Vandaag informeert ZN met deze brief de brancheorganisaties over de maatregelen voor zorgverleners die met een zorgverzekeraar een contract hebben. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen voor de periode van 1 maart tot 1 juni financieel ondersteunen. Dit zal, waar nodig, vorm krijgen via een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: