Oncokompas als ondersteuning voor patiënten met kanker

08-03-2017
Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis: “We hebben Oncokompas vanaf het begin ondersteund en als eerste beschikbaar gemaakt voor onze verzekerden. Het helpt mensen met of na kanker zelf grip op hun leven te krijgen en keuzes te maken. Het is mooi dat nu iedereen in Nederland er gebruik van kan maken. Ook bij de andere zorgverzekeraars.”
""

Samenvatting

Voor het eerst is voor mensen die kanker hebben (gehad) een digitaal hulpmiddel beschikbaar dat is samengesteld op grond van wetenschappelijk onderzoek en leidt tot een gericht advies. De meest recente kennis en medische richtlijnen zijn erin verwerkt. Oncokompas is ontwikkeld door het VU medisch centrum en de Vrije Universiteit van Amsterdam en mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

08-03-2017

Het Oncokompas is onlangs door de overheid opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en daarmee voor iedereen toegankelijk. Het gaat niet ten koste van het eigen risico.

Oncokompas biedt digitale ondersteuning aan klanten die geconfronteerd worden met kanker en de zware nasleep ervan. En dit is erg welkom, want uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat ex-kankerpatiënten vaak niet de juiste begeleiding krijgen. Er is wel goede nazorg beschikbaar, maar die weten patiënten niet altijd te vinden. De gebruikers van Oncokompas krijgen gericht advies op basis van hun situatie en op een door hen gewenst moment.

Zelf aan het roer

Steeds meer mensen krijgen kanker en overleven deze gelukkig. Als de meeste onderzoeken en behandelingen achter de rug zijn, hebben mensen nog vaak vragen over bijvoorbeeld werk, relaties, leefstijl en financiën. Ook zijn er problemen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en angst voor terugkeer van de ziekte. Dit maakt het soms moeilijk om het dagelijks leven weer op te pakken.

Sjoukje Niehof, Oncokompas: “Oncokompas geeft je de mogelijkheid om zelf weer aan het roer te staan. Als ervaringsdeskundige kan ik beamen dat het leven met en na kanker veel nieuwe vragen oproept die niet altijd eenvoudig bespreekbaar zijn met een zorgverlener. Om dan de mogelijkheid te hebben om in je eentje achter de computer te kunnen zitten en je persoonlijke situatie tegen het licht te houden en gerichte adviezen te ontvangen is zeer waardevol.”

Oncokompas kan meer inzicht en richting geven in een leven met en na kanker

Het digitale hulpmiddel Oncokompas geeft inzicht in hoe iemand ervoor staat op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Diverse aspecten komen aan orde zoals voeding, zingeving, depressie en angst. Ook problemen die moeilijk te benoemen zijn of onbewust toch een rol kunnen spelen komen door het invullen van de zorgvuldig opgestelde vragenlijst naar voren.

Wanneer uit de antwoorden naar voren komt dat er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven verder te verbeteren, krijgt de gebruiker gericht advies hoe dat gerealiseerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een verwijzing naar een betrouwbare website met informatie over een gezonde leefstijl zijn, een suggestie voor een bepaald boek of een overzicht van psychologen in de buurt. En als de uitkomsten daarom vragen kan het advies ook zijn contact op te nemen met de (huis)arts of verpleegkundige.

Onderschreven door IKNL en NFK

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onderschrijven het digitale hulpmiddel.

Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK: ““Oncokompas geeft patiënten met kanker inzicht in hun kwaliteit van leven én inzicht hoe ze deze kunnen verbeteren.”

Prof. dr. Peter Huijgens, voorzitter Integraal Kankercentrum Nederland: "Wij vinden Oncokompas een waardevol hulpmiddel. Het draagt bij aan adequate zorg voor mensen met kanker. Het biedt patiënten de mogelijkheid om zelf de eigen kwaliteit van leven, behoefte aan nazorg, psychosociale zorg en mogelijkheden voor professionele begeleiding te onderzoeken."

Oncokompas geeft gericht advies op vijf gebieden

 1. Leefstijl

  Onder leefstijl vallen zaken als voeding, roken, alcoholgebruik, bewegen en stress.

 2. Lichamelijk

  Kanker en de behandeling daarvan kunnen lichamelijke gevolgen hebben. Oncokompas geeft suggesties hoe hiermee kan worden omgegaan.

 3. Levensvragen

  Kanker is voor veel mensen ingrijpend en leidt soms tot een periode waarin levensvragen naar boven kunnen komen. Oncokompas biedt ondersteuning om hierin een weg te vinden.

 4. Psychisch

  Kanker kan psychisch zwaar zijn, bijvoorbeeld doordat iemand niet loskomt van de angst dat de ziekte zich herhaalt. Oncokompas geeft suggesties om weer grip te krijgen op eventuele klachten.

 5. Sociaal

  Kanker kan invloed hebben op de relatie met een partner of andere mensen zoals gezin, familie, vrienden en collega’s. Oncokompas geeft suggesties hoe hiermee om kan worden gegaan.

Aanmelden, feedback en beveiliging

Om toegang tot het Oncokompas te verkrijgen is het invullen van een aanmeldformulier op de website noodzakelijk waarna een Oncokompas-consulent contact opneemt om de aanmelding af te ronden. Oncokompas is continu in ontwikkeling en stimuleert gebruikers om feedback te geven via het contactformulier of per email. De beveiliging van Oncokompas voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving in de zorg en wordt periodiek gecontroleerd door Deloitte Assuring Medical Apps om de privacy te waarborgen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: