Nieuwe impuls Zorg in de wijk Zwolle

26-03-2019
We willen allemaal zo lang mogelijk waardig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken, is Zorg in de wijk verder verbeterd. De zorgaanbieders* zijn enthousiast: ‘We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovatie terwijl de cliënt verzekerd is van de beste zorg.’
""

De 5 doelen van deze manier van contracteren zijn een betere coördinatie van zorg, verhogen van kwaliteit, het vergroten van zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg en voorkomen van onnodige zorg.

Naast nieuwe afspraken over financiering zijn er ook regiospecifieke afspraken gemaakt. De nieuwe samenstelling van aanbieders en Zilveren Kruis gaan in samenwerking met ziekenhuis, gemeente, en huisartsen een 3-jarig traject met elkaar in (2019-2021).

Resultaten van drie jaar pilot Zorg in de wijk

De afgelopen jaren hebben de Zorg in de wijk aanbieders hard gewerkt om de vernieuwde samenwerking vorm te geven. De zorgvraag van de bewoners is duidelijk in beeld, er wordt steeds meer proactief gehandeld en de afstemming met de huisarts en andere ketenpartners is verbeterd. Door te anticiperen wordt bij verandering van de situatie van een cliënt sneller ingegrepen. Het nieuwe contract biedt de aanbieders de mogelijkheid om daar de komende jaren op door te pakken.

Nieuwe periode, nieuw beleid

Waar de aanbieders eerst voor een specifieke wijk waren gecontracteerd geldt dat nu voor de hele gemeente, ten gunste van de keuzevrijheid voor verzekerden. Ook krijgen ze de vrijheid om naar eigen inzicht hun coördinerende rol verder uit te bouwen. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘We zijn erg blij met deze positieve geluiden. De afgelopen jaren hebben we samen de basis gelegd. Daar plukken onze verzekerden en de zorgverleners nu de vruchten van.’

Toegevoegde waarde voor de patiënt

Ook Isala juicht de Zorg in de wijk – zowel in het kader van preventie als continuïteit van zorg - toe. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundigen draagt bij aan de preventie van klachten en voorkomen van ziekenhuisopnames. Door samen te werken ontstaat een groter draagvlak om projecten tot een succes te maken. Isala benadrukt de toegevoegde waarde voor de cliënt: de juiste zorg op de juiste plek door een optimale doorstroom van ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom).

Regionale kennis voor iedereen beschikbaar

Zorg in de wijk faciliteert de zorgverleners om gebruik maken van elkaars expertise. Gespecialiseerde diensten op het gebied van wondzorg of dementiezorg zijn voortaan beschikbaar voor alle patiënten. Onderlinge afstemming over de inzet van personeel biedt daarnaast een gedeeltelijke oplossing voor het arbeidsmarktprobleem. Bijvoorbeeld door betere afstemming over de inzet van personeel voor nachtdiensten, aldus de zorgaanbieders.

*De gecontracteerde Zorg in de wijk aanbieders in Zwolle zijn Icare, Driezorg in combinatie met Carinova, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, en Beter Thuis Wonen in combinatie met QualityZorg.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: