Meerjarencontract Certe

18-12-2020
Certe, het grootste instituut voor medische diagnose en advies in Groningen, Drenthe en Friesland, heeft met Zilveren Kruis en Menzis voor meerdere jaren een contract. Door deze afspraken is niet enkel hoogwaardig diagnostisch onderzoek voor inwoners in het Noorden goed geregeld, maar is er ook ruimte om de kwaliteit verder te verbeteren.
""

Binnen diagnostisch onderzoek kunnen naast bloed ook urine, speeksel en andere lichaamsvloeistoffen worden onderzocht. Ook kijkt men met behulp van bijvoorbeeld ECG’s naar het functioneren van organen. Zorgvuldige en accurate uitkomsten hiervan zijn cruciaal voor goede diagnoses en behandelingen.

Regiotafel diagnostiek

Om de effectiviteit van zorg verder te verbeteren is het essentieel dat zorgverleners samenwerken om zo inzichten te krijgen in de gezondheid en de behandelmogelijkheden van de patiënten. Doordat uitslagen direct beschikbaar zijn voor de verschillende zorgverleners, kan er een doelgericht behandelplan opgesteld worden. Hierdoor kan de patiënt sneller herstellen of een behandeling krijgen die beter bij hem/haar past en wordt ook voorkomen dat eenzelfde onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. 

Jacob Dijkstra, directeur van Certe: ‘We werken voor vrijwel alle zorgverleners in het Noorden. Daardoor kunnen wij relevante uitslagen van een patiënt delen met behandelend artsen. We gaan binnenkort met onze zorgpartners zogenaamde regiotafels over diagnostiek organiseren. Samen met hen gaan we vormgeven hoe we ervoor kunnen zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek voorhanden is. Uiteraard veilig, met als doel de beste zorg leveren.’

Diagnostiek preventief inzetten

Diagnostiek kan ook een belangrijke rol in preventie spelen. Jochem Treffers, zorginkoper landelijke eerstelijnszorg bij Menzis: ‘Het bundelen van alle diagnostische uitslagen zegt niet alleen iets over de huidige gezondheid van de patiënt, maar de hoeveelheid aan data kan ook een rol spelen in de gezondheidsvoorspelling in komende jaren. 
Deze vorm van slimmer gebruik maken van beschikbare informatie wordt één van de speerpunten voor de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van ernstige nierschade, leververvetting, ernstige hart- en vaatziekten en voorkomen van over- of juist ongevoeligheid voor specifieke medicatie.’

De juiste prikkels op de juiste plaats

Uiteraard gaan afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars ook over geld. Tot op heden wordt de zorg - en daarmee diagnostiek - vergoed op basis van afspraken over het maximaal aantal onderzoeken dat in een jaar mag plaatsvinden en op basis van maximaal afgesproken prijzen. Dit leidt ertoe dat het halen van dat maximum financieel aantrekkelijk is voor organisaties. De focus gaat daardoor minder naar zo goed mogelijk aansluitend op de wens van patiënten.

In de nieuwe afspraken komen aanbieders van verschillende vormen van diagnostiek bij elkaar. Rutger de Vries, regiomanager Zorginkoop bij Zilveren Kruis: ‘Door nauw samen te werken, worden kosten bespaard bijvoorbeeld door de gezamenlijke aanschaf van innovatieve laboratoriumapparatuur en optimaliseren van logistieke diensten. De opbrengsten kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld preventie en innovatie van diagnostiek ten gunste van onze verzekerden.’ Gezamenlijk kan ook meer worden geïnvesteerd in patiëntvriendelijke technieken. Samenwerken voor betere gezondheidsuitkomsten en het effectiever inzetten van diagnostiek voor meer gezondheidswinst per euro.

Antistollingszorg

Vanuit het Transmurale Trombose Expertise Centrum Noord-Nederland wordt in samenwerking met Menzis gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw model voor integrale regionale antistollingszorg. Met de regionale organisatie van antistollingszorg wordt de kennis en zorgverlening tussen huisartsen en ziekenhuizen geborgd en de patiëntveiligheid verhoogd. Een belangrijke bijdrage  aan de hoogwaardige kwaliteit en toegankelijkheid van antistollingszorg.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: