Medicijnen drie maanden of langer meekrijgen? Het kan.

07-12-2017
Via mail, telefoon, social media en onze community krijgt Zilveren Kruis veel vragen over de termijn van afleveren van medicijnen en de kosten die de klant betaalt voor het ophalen daarvan. Vanuit onderzoek dat door GFK is verricht, blijkt dat een deel van onze klanten graag hun medicijnen voor meer maanden meekrijgt, zodat de verstrekkingen meer aansluiten bij de bezoeken aan de (huis)arts.
""

Door aanpassingen in onze polisvoorwaarden en contracten met apothekers komt Zilveren Kruis tegemoet aan een belangrijke klantwens en wordt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk om bepaalde medicijnen voor een langere periode dan drie maanden mee te krijgen. Dit moet dan uiteraard medisch verantwoord zijn. De (huis)arts en de apotheker kunnen dit goed beoordelen. Langer afleveren start bij de wens van onze klant om de geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen. Zilveren Kruis legt dit haar verzekerden niet op.

Langer als het kan, maar kort als het moet

Er zijn situaties waarin geneesmiddelen voor langer dan drie maanden tot maximaal een jaar kunnen worden afgeleverd.

Er zijn ook situaties waarin langer dan drie maanden medicijnen meekrijgen niet wenselijk is of zelfs een kortere periode dan drie maanden gewenst is. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de patiënt een langere termijn niet toelaat of als de kans op wijzigingen in de medicijnen of dosering groot is. Het recept is en blijft altijd leidend. De (huis)arts is verantwoordelijk voor gepast voorschrijven, de apotheker voor gepast afleveren. Niet iedereen zal medicijnen voor een jaar mee naar huis krijgen.

Medicatieveiligheid blijft voorop staan

Vanzelfsprekend is Zilveren Kruis alleen voorstander van een langere aflevertermijn als onze klant dat zelf wenst en de individuele situatie dat toelaat. Dit is het geval als de voorschrijver beoordeelt dat de patiëntveiligheid niet in gevaar komt, en de kans op verspilling van medicijnen minimaal is. Het voor langere termijn afleveren van medicijnen kan mogelijk zelfs bijdragen aan het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Dit zou namelijk de werkdruk in de apotheek kunnen verlagen en apothekers juist meer de ruimte bieden om kwetsbare patiënten van zorg te voorzien.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: