Media aandacht voor beleggingen in farmacie

04-04-2018
Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant op 4 april is er veel media aandacht voor beleggingen van zorgverzekeraars in de farmaceutische industrie. Omdat Zilveren Kruis ook wordt genoemd geven we graag wat achtergrond en context als het gaat over beleggingen in de farmacie.
""

Achmea, het coöperatieve moederbedrijf van Zilveren Kruis, belegt voor alle zorgverzekeraars binnen Achmea’s verzekeringsgroep.

Beleggingen in de farmaceutische industrie

Het komt voor dat Achmea belegt in fabrikanten van geneesmiddelen. In het algemene beleggingsbeleid wordt de farmaceutische industrie niet uitgesloten. Er is echter ook geen sprake van een expliciet beleid om gericht te investeren in farmaceuten. In totaal belegt Achmea voor alle zorgverzekeraars ruim 3,5 miljard euro, waarvan minder dan 1% in de biofarmaceutische industrie.

Positieve ontwikkelingen in de farmacie

Het is mogelijk om de beleggingen in de farmaceutische industrie geheel stop te zetten. Maar we zien ook dat patiënten, en daarmee de samenleving, baat hebben bij nieuwe en betere geneesmiddelen. Mede door beleggingen worden deze ontwikkelingen gestimuleerd, dit komt ten gunste van onze verzekerden. Daarnaast komt het positieve beleggingsresultaat ten goede aan de zorg, het betaalbaar houden van de zorgpremies en het op peil houden van onze wettelijke reserves.

Winstmarges op geneesmiddelen

Zilveren Kruis vindt de winstmarges op sommige geneesmiddelen te hoog. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen mag natuurlijk geen belemmering worden voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze middelen. Hierover worden uitgebreide gesprekken gevoerd met de bedrijven waarin wordt belegd. Op deze wijze zoeken we een reële balans tussen enerzijds de prijs van medicijnen, en anderzijds de vergoeding voor farmaceuten die het risico nemen om deze medicijnen te ontwikkelen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: