Maatregelen om risico‘s bij faillissementen ziekenhuizen te verkleinen

19-12-2019
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde vandaag haar rapport over de afwikkeling van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen in 2018. Ze concludeert dat er sprake was van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid omdat het Nederlandse zorgstelsel en het faillissementsrecht onvoldoende waarborgen bieden voor een gecontroleerd faillissement van een ziekenhuis.
""

Zilveren Kruis begrijpt dat de faillissementen grote impact hadden op de persoonlijke situatie van patiënten en medewerkers van de ziekenhuizen. Samen met andere zorgverzekeraars heeft Zilveren Kruis bij de afwikkeling van het faillissement van beide ziekenhuizen haar verantwoordelijkheid genomen en hulp geboden in de vorm van menskracht en financiële ondersteuning om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Binnen de bestaande wet- en regelgeving heeft Zilveren Kruis voldaan aan haar zorgplicht. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dat steeds bevestigd. Over de invulling en uitvoering van deze verplichting heeft Zilveren Kruis tijdens het faillissementstraject voortdurend overleg gehad met de relevante toezichthouders (NZa, IGJ en ACM). Daarnaast was er nauw contact met het ministerie van VWS en de curatoren. Met zorgaanbieders hebben we afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van zorg.

Destijds besloot Zilveren Kruis om niet nog meer premiegeld van haar verzekerden te steken in de slechte bedrijfsvoering van ziekenhuizen. De OVV stelt voor dat zorgverzekeraars worden verplicht om – gezamenlijk - extra geld vrij te maken voor de afbouw bij een faillissement. Daarnaast doet de OVV een aanbeveling aan de Minister van VWS om de huidige zorgplicht te verruimen. Daardoor zouden er meer mogelijkheden ontstaan voor zorgverzekeraars bij een faillissement van een ziekenhuis. Wij volgen beide ontwikkelingen op de voet.

Zilveren Kruis heeft naar aanleiding van de faillissementen maatregelen genomen om een vergelijkbare situatie bij ziekenhuizen in de toekomst te voorkomen. Onder andere door nog beter zicht te krijgen op de acute financiële urgentie bij financieel kwetsbare zorgaanbieders en zicht te krijgen op de verdeling van vast en flexibel personeel. Waar nodig bieden wij zorgaanbieders ondersteuning en advies om zo de continuïteit van hun zorg en dienstverlening te waarborgen. Daarbij hebben we veel aandacht voor een regionale aanpak. Mocht er toch een faillissement dreigen, dan is er in een vroegtijdig stadium overleg met de toezichthouders en VWS en waar mogelijk met andere zorgverzekeraars.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: