Zilveren Kruis ondersteunt huisartsen bij juiste zorg op juiste plek

15-10-2019
LHV, InEen en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. De afspraken zijn vertaald naar de overeenkomst die Zilveren Kruis huisartsen en huisartsenorganisaties voor de periode 2020-2021 aanbiedt.
""

Meer tijd voor de patiënt

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop: “Ik ben blij met de afspraken met LHV en InEen. We hebben geluisterd naar de wensen en vraagstukken van de huisartsen en huisartsenorganisaties. Een belangrijke wens van de huisarts is om ‘meer tijd voor de patiënt’ te hebben. Daarom stellen we de groeiruimte uit het Hoofdlijnenakkoord (1,5% in 2020) voor een groot deel beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts. Daarnaast is de groeiruimte beschikbaar voor regionale initiatieven gericht op de versterking van de samenwerking in de regio, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en ANW-zorg.”

Voor 2021 is er 2% groeiruimte beschikbaar en daarover gaan LHV, InEen en Zilveren Kruis begin volgend jaar in gesprek.

Regionaal maatwerk

Op regionaal niveau is maatwerk mogelijk. Zilveren Kruis investeert in goede initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond-, nacht- en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarkt problematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

Martin Bontje, voorzitter InEen: “We hebben met Zilveren Kruis goede afspraken op papier gezet, onder meer over het investeren in de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn. Verschillende regionale (huisartsen)organisaties hebben de plannen hiervoor klaar liggen. We vertrouwen erop dat Zilveren Kruis daad bij woord voegt en constructieve afspraken maakt over de financiering van die regionale plannen.”

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “De LHV werkt met overlegteams waarin huisartsen met ondersteuning van het LHV-bureau en eventueel het LHV-bestuur overleggen met verzekeraars over de huisartsenzorg in de regio. De LHV is blij met de stappen die Zilveren Kruis nu zet. De extra tijd voor ondersteuning van de huisarts is een mooi concreet voorbeeld van Meer Tijd Voor De Patiënt. Ook op andere thema’s zien we beweging die de huisartsenzorg ten goede komen. Er blijven gesprekken nodig om passende oplossingen te vinden op de ontwikkelingen rond thema’s als ANW, huisartsen- & personeelstekorten en huisvestingsproblematiek.”

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: