Landelijke invoering nierteam aan huis

06-05-2020
Nierteam aan Huis is vanaf 1 januari 2021 voor alle patiënten met nierfalen beschikbaar. Het Nierteam geeft voorlichting over nierziekten, dialyse en niertransplantatie bij patiënten thuis. En helpt patiënten om onderwerpen als donatie bij leven, beter bespreekbaar te maken. 

Hierbij zijn ook familie, vrienden en/of collega’s van de patiënt aanwezig. ‘Nierteam aan Huis’ wordt voor patiënten vanuit het basispakket vergoed. Zorgverzekeraars zijn enthousiast over het voorlichtingsproject. Voor hen snijdt het mes bovendien aan twee kanten: de zorg wordt vele malen beter en de kosten dalen.
Het ‘Nierteam aan Huis’ is een initiatief van het Erasmus MC, onder leiding van prof. dr. Willem Weimar. Met subsidie van de Nierstichting startte het project in 2010 als pilot in de regio Rotterdam. Op initiatief van Zilveren Kruis werd het project met financiële steun van Zorgverzekeraars Nederland vervolgens uitgebreid naar naar totaal vier regio's.

Kwaliteit van leven

Rimke Geels,  medisch adviseur bij Zilveren Kruis en namens ZN betrokken bij het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik van het Zorginstituut: 'Nierteam aan Huis geeft objectief voorlichting bij mensen thuis. We zien dat de naaste betrokkenen beter weten waar zij kunnen ondersteunen, maar ook sneller geneigd zijn om zelf na te denken over donatie. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Dat is iets waar wij, als Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland, graag aan bijdragen.

Steun en begrip

 In de afgelopen jaren zijn honderden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die uitgebreid geëvalueerd zijn met de deelnemers. Hieruit bleek dat patiënten en hun naasten beduidend meer kennis kregen, en vaker met elkaar in gesprek gingen over een passende behandeling. Ook ervaarden patiënten meer steun en begrip vanuit hun omgeving.

Goed geïnformeerde keuze 

 Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat iedereen zich beter voelt in zijn eigen omgeving. Rimke Geels: 'Patiënten kunnen zo een goed geïnformeerde keuze maken voor de best passende behandeling. Mede doordat ook het psychosociale aspect in de groepsvoorlichtingen aan bod komt. Artsen hebben hier vaak onvoldoende tijd voor.'

Beter bespreekbaar

 Daarnaast gaven deelnemende patiënten aan zich na de voorlichtingsgesprekken minder bezwaard te voelen om het onderwerp ‘donatie bij leven’ bespreekbaar te maken. Prof. dr. Weimar: 'Dat is een goede ontwikkeling. We zagen ook dat dankzij de groepsvoorlichtingen, opvallend meer mensen getransplanteerd zijn met een nier van een levende donor. Bijvoorbeeld doordat een naaste uit eigen kring zich als donor meldde bij de patiënt.'

Gezondheidswinst

De overgang van dialyse naar transplantatie levert patiënten een aanzienlijke gezondheidswinst op. Zowel in kwaliteit van leven als in levensjaren. Zeker als dialyse voorkomen kan worden. Rimke Geels: 'Dat er meer donaties bij leven uit voortkomen, is mooi om te zien. Dan krijg je per saldo meer kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.'

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: