Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht

19-01-2018
De eerste resultaten van eHealth-dienst Hartwacht zijn indrukwekkend, zo kreeg 64% van de resistente hypertensie patiënten de hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee. ‘Met Hartwacht brengen we zorg veilig thuis, een belangrijk thema voor ons’, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.
Met Hartwacht brengen we zorg veilig thuis, een belangrijk thema voor ons.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Voor deze drie groepen worden door Cardiologie Centra Nederland de klinische effecten en effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van Zilveren Kruis structureel gemeten. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Gemiddeld daalde de bloeddruk bij patiënten die meedoen aan Hartwacht van 157/89 mmHg naar 132/84 mmHg. En lukt het zelfs 64% van de patiënten met resistente hypertensie om de bloeddruk onder controle te krijgen. Het betreft hier patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van meerdere medicijnen.

Van wachtkamer naar woonkamer

Sinds de introductie in 2016 maken enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis gebruik van Hartwacht. ‘We zien het aantal aanmeldingen rap toenemen. Dit biedt goede perspectieven voor de toekomst van telemonitoring en eHealth in het algemeen’, vertelt Gerrits. ‘Door zorg veilig thuis te brengen bij onze verzekerden verhogen we de kwaliteit van leven, voorkomen we verergering van klachten en onnodig ziekenhuisbezoek.’

De data van het afgelopen jaar toont ook aan dat het gevoel van zelfmanagement bij de patiënten steeds verder toeneemt. ‘Op termijn betekent dit minder bezoek aan de spoedeisende hulp en de huisarts, en minder wachttijd in het ziekenhuis. eHealth gaat de komende jaren een steeds prominentere plaats innemen bij het inkoopbeleid van Zilveren Kruis’, aldus Gerrits.Dr. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN): ‘De eerste resultaten laten zien dat eHealth niet meer een belofte is, maar dat het daadwerkelijk in de praktijk werkt.’

Tulevski vervolgt: ‘Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen.’

Haalbaar, schaalbaar, betaalbaar

Middels de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen. ‘Bij een traditionele behandeling, zien we de patiënt vaak maar eens per jaar en bepalen we daarop ons beleid. Dankzij Hartwacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt’, legt Tulevski uit.

‘Zodra de waarden van de patiënt afwijken kunnen we op afstand hulp verlenen, zoals de voorgeschreven medicatie aanpassen, waardoor erger wordt voorkomen. De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg.’

Toekomst van zorg

Gerrits: ‘Met eHealth stellen wij de zorg van de toekomst vandaag al beschikbaar voor onze verzekerden. Doordat andere verzekeraars ons voorbeeld volgen wordt deze vorm van telemonitoring steeds beter beschikbaar, daar zijn we ontzettend blij mee.’ Momenteel is Hartwacht alleen nog beschikbaar voor patiënten van CCN. ‘Wat ons betreft is het nu aan andere zorgaanbieders om ook eHealth in toenemende mate te omarmen, zodat iedereen die hiervan wenst gebruik te maken ook die mogelijkheid heeft.’

Achtergrond

Hartwacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Sinds vorig jaar krijgen verzekerden van Zilveren Kruis Hartwacht op medisch voorschrift vergoed. Deze doorbraak in eHealth betekende voor Nederland in 2016 een internationale primeur.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: