Kwart zorgmedewerkers wil meer werken

14-02-2020
In de zorg staan we voor een grote uitdaging; we worden steeds ouder en er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Zilveren Kruis denkt mee over oplossingen. Dit doen we ook samen met andere partijen, waaronder stichting Het Potentieel Pakken. Onderzoek van de stichting toont aan dat het vergroten van deeltijdbanen kansen biedt om de personeelstekorten terug te dringen.
""

Dat concludeert de stichting op basis van onderzoek onder 17.500 zorgmedewerkers en ‘proeftuinen’ bij twee zorginstellingen. Deze week presenteerde de stichting het rapport ‘Het Potentieel Pakken in de zorg – De kansen rondom grotere deeltijdbanen’ aan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deeltijd in de zorg

Naar verwachting zijn in 2022 de personeelstekorten in de zorg opgelopen tot tachtigduizend werknemers. Wieteke Graven, voorzitter van stichting Het Potentieel Pakken: ‘We zijn dit initiatief gestart omdat de zorgsector onder grote druk staat door groeiende arbeidstekorten. 23 procent van de ondervraagde werknemers, waarvan meer dan 90 procent vrouw, geeft aan het liefst een groter contract te willen.’

Het vergroten van een contract met vier uur extra per week kan al een groot verschil maken op het terugdringen van de tekorten. Graven: ‘Onze insteek is zeker niet “allemaal voltijd werken”. Wél om vrouwen die dat willen in de gelegenheid te stellen meer uren te werken. En vier uur extra kan al een enorm verschil maken. Dit staat gelijk aan tienduizenden extra banen.’

Samenwerking Zilveren Kruis

Samen met vertegenwoordiging vanuit de overheid, het bedrijfsleven en sociale partners werkt Zilveren Kruis, als partner van stichting Het Potentieel Pakken, aan oplossingen voor de arbeidstekorten in de zorg. Omdat zorg vaak 'over domeinen' heen geleverd wordt biedt de aanpak zowel perspectief voor personeelstekorten vanuit de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg. 

In de komende periode zal de stichting zich richten op de implementatie van oplossingen bij Vierstroom Zorg Thuis in Gouda en Erasmus MC Rotterdam en het verder aanscherpen van de aanpak bij nieuwe instellingen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: