Juiste indicatiestelling en een gedegen zorgplan is een must in de wijkverpleging

23-08-2017
Onze verzekerden moeten erop kunnen rekenen dat de kwaliteit van de wijkverpleegkundige zorg goed is. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid spraken af dat een bevoegd wijkverpleegkundige bepaalt hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft. En dat er een gedegen zorgplan aanwezig is. Zorgverzekeraars voeren controles uit op declaraties van wijkverpleging om dat vast te stellen. Het is helaas een feit dat we declaraties moeten afkeuren omdat die niet kloppen. Ook komen we fraude tegen. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, vertelt daarover vanavond in Nieuwsuur.
""

Zilveren Kruis uitte al eerder haar zorgen over declaraties vanuit de wijkverpleging, met name van zorgaanbieders die geen contract hebben. Zij leveren gemiddeld twee keer zoveel zorg dan gecontracteerde aanbieders, met uitschieters naar vijf tot 10 keer zoveel uren bij dezelfde type patiënten. Dat roept vragen op.

Als we de declaraties verder controleren dan valt op dat de zorgindicaties niet worden gesteld door niveau 5 wijkverpleegkundigen, terwijl dat wel de afspraak is. Of dat indicaties onverklaarbaar hoog zijn en de toelichting in het zorgplan ook niet toereikend om te kunnen beargumenteren waarom er zoveel zorg wordt geleverd. Ook zien we regelmatig in zorgrapportages dat meegegaan wordt om boodschappen te doen, soep koken, huis schoonmaken, samen tv kijken. Daar is het geld dat we in Nederland beschikbaar hebben voor wijkverpleging niet voor bedoeld.

Natuurlijk vertrouwen we erop dat het merendeel van de wijkverpleegkundigen hun werk goed doet. Daarom wordt het overgrote deel van de declaraties ook direct uitbetaald. Alleen als er aanleiding toe is wachten we met betalen en vragen we extra informatie op met als doel om de ingediende declaratie goed te keuren. Dat doen we bijvoorbeeld als de zorgaanbieder bekend is bij onze fraudeafdeling of bij signalen van verzekerden, als declaraties veel hoger zijn dan gemiddeld of als we opvallende declaratiepatronen zien.

Want iedere euro premiegeld van onze verzekerden die we betalen aan zorg die niet goed is of zelfs frauduleus, is er één teveel. Maar het allerbelangrijkste en de reden waarom wij controles uitvoeren is dat wij willen dat de kwaliteit van de wijkverpleegkundige zorg goed is.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: