Integrale geboortezorg in Kennemerland

01-03-2017
Zilveren Kruis heeft regio Kennemerland als eerste in Nederland gecontracteerd om als één aanbieder integrale geboortezorg te declareren.
""

Voordeel hierbij is onder andere dat in deze regio elke zwangerschap door een multidisciplinair team wordt besproken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat overdracht naar een andere discipline zonder enige ruis verloopt: tenslotte zijn (aanstaande) moeder en kind al bekend bij alle potentieel betrokken disciplines. Dit, en nog andere voordelen zorgen ervoor dat de kwaliteit van geboortezorg nog verder verbeterd wordt en de risico’s nog lager. Onder de deelnemende partijen horen de kraamzorg, eerstelijns verloskunde, echocentra en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat samenwerking in de verloskunde gewenst is om de kwaliteit van de geboortezorg in NL te verbeteren. Een taskforce van VWS met diverse experts ondersteunt de koploper-regio's op het gebied van fiscale, juridische, ICT en algemene vraagstukken/knelpunten. Regio Midden-Kennemerland heeft deze handschoen opgepakt vanuit een al bestaande goed lopende samenwerking tussen kraamzorg, eerstelijns verloskunde, echocentra en het Rode Kruis Ziekenhuis. Zilveren Kruis faciliteert deze samenwerking door de regio als één aanbieder te laten declareren.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: