In Amsterdam, Almere, Hoogeveen-De Wolden en Hollandscheveld verbeteren we samen de wijkverpleging

06-10-2017
Zilveren Kruis sluit voor 2018 in Amsterdam, Hoogeveen-De Wolden en Hollandscheveld overeenkomsten met een beperkt aantal zorgaanbieders wijkverpleging die de beste kwaliteit leveren. In Almere heeft 1 zorgaanbieder bezwaar gemaakt. Hierdoor kunnen we in Almere nog geen definitieve overeenkomsten sluiten.
""
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de afspraken met Zilveren Kruis zullen bijdragen aan de kwaliteit van de wijkverpleging.

Jan de Vries, bestuurslid Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt

Goede en betaalbare zorg nu én in de toekomst

Verzekerden van Zilveren Kruis kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg thuis door de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat we door samen te werken met een beperkt aantal zorgaanbieders, gericht aan de 5 doelen kunnen werken die we samen met wijkverpleegkundige organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties hebben geformuleerd. Door het samen te doen, is er bij hen draagvlak om op deze manier aan de slag te gaan met de kwaliteit en de toekomst van de wijkverpleging. De 5 doelen zijn: vergroten zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg, voorkomen onnodige zorg, kwaliteit verhogen en betere coördinatie van zorg.

Jan de Vries, bestuurslid Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt: “De dorpsregisseur van de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt werkt als ‘spin in het web’ aan preventie en draagt bij aan een efficiënte en effectieve zorgverlening in ons dorp. Maatwerk en kwaliteit zijn de doelen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de afspraken met Zilveren Kruis ook zullen bijdragen aan de kwaliteit van de wijkverpleging. De zorgaanbieders in ons dorp zijn mede geselecteerd op basis van de voorwaarden van de Dorpscoöperatie, waarbij we uitgaan van een integrale aanpak.”

Zilveren Kruis biedt de geselecteerde zorgaanbieders een overeenkomst aan van 3 jaar met de mogelijkheid om dit te verlengen naar 5 jaar.

André Brand, directeur Cordaan: “Al in een vroeg stadium van de procedure is Zilveren Kruis de dialoog aangegaan met de aanbieders in Amsterdam. Deze dialoog heeft eraan bijgedragen dat bestaande en al goed werkende samenwerkingen in Amsterdam tussen aanbieders onderling en huisartsen zoveel mogelijk in stand zijn gebleven. Wij menen dat dit een goede basis is voor het leveren van kwalitatief goede zorg in Amsterdam.”

Per wijk heeft Zilveren Kruis minimaal 4 zorgaanbieders geselecteerd. Hun plannen samen zijn een startpunt om met elkaar te werken aan verbeteringen. De volgende zorgaanbieders krijgen een overeenkomst:

In Amsterdam: Amstelring Wijkzorg, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Good4Life, Madeliefje Thuiszorg (in combinatie met Roza, Zorg Front, Sara, De Lindeboom), Sigma Zorg, Stichting Leger des Heils, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost.In Hoogeveen-De Wolden: Beter Thuis Wonen Thuiszorg (in combinatie met ZZWD, Treant, WZC), Buurtzorg, De ZorgZaak (in combinatie met Allerzorg en Noorderboog) en Icare.

In Hollandscheveld: Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Buurtzorg, Icare en NNCZ.

Waarom is verandering nodig?

De druk op de wijkverpleegkundige zorg neemt toe. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Daarvoor zijn vernieuwingen en verbeteringen nodig. Want er is verschil in de kwaliteit van wijkverpleegkundige zorg. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat elke klant die het nodig heeft wijkverpleegkundige zorg kan blijven krijgen. En we vinden het belangrijk om de zorg betaalbaar te houden. Samen met zorgaanbieders (wijkverpleegkundige organisaties, huisartsen en ziekenhuizen), gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties hebben we knelpunten voor een toekomstbestendige wijkverpleging in kaart gebracht.

Bij het selecteren van de zorgaanbieders hebben we vooral gekeken naar kwaliteit. Onderdeel van de beoordeling op kwaliteit is een plan van aanpak voor verbeteringen op de 5 doelen en samenwerking in de regio dat de zorgaanbieder geschreven heeft. In de verschillende gemeenten hebben cliënten- en patiëntenorganisaties, huisartsen en de gemeente een stem gehad in de beoordeling van deze plannen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: