In 2018 blijft Zilveren Kruis minima verzekeren

08-09-2017
Zilveren Kruis heeft voor 2017 met 68 gemeenten afspraken gemaakt voor minima. Zij kunnen deelnemen in een speciale collectiviteit. Behalve een extra aantrekkelijke basispremie - meestal mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente én korting van Zilveren Kruis - worden er in aanvullende pakketten afspraken gemaakt over speciale vergoedingen. Voor 2018 blijven we dit doen, maar wel met een lagere korting en op onderdelen gewijzigde pakketten.
""

Keuzes maken

Er is een klein aantal gemeenten die dit jaar een aanbesteding hebben gedaan en zorgverzekeraars uitnodigen om met een voorstel te komen. Daar hebben we niet op ingeschreven. In een aantal gemeenten hebben we een zeer beperkt aantal verzekerden waar andere zorgverzekeraars beter afspraken kunnen maken met gemeente en de aanbieders van zorg. Er is ook een aantal gemeenten die zelf keuzes maken waardoor het contract eindigt. We nemen daardoor waarschijnlijk afscheid van 5 gemeenten.

Het aantal verzekerden bij Zilveren Kruis binnen deze doelgroep blijft aanzienlijk. Het aantal polissen zal naar verwachting van 145.000 naar 120.000 gaan. Zilveren Kruis heeft en zal ook in 2018 haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede zorg voor deze groep verzekerden.

Niemand in de kou

Een belangrijke reden voor de aanpassingen in korting en pakketten is dat we zowel individuele polissen als ook contracten zoals deze aanbieden onder kostprijs. Dat geldt overigens voor nagenoeg alle zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat er elk jaar veel geld bij moet. Het dwingt ons keuzen te maken in collectiviteiten, pakketten en korting, zodat de premie voor iedereen betaalbaar blijft. Natuurlijk doen we dat op een maatschappelijke en sociaal verantwoorde manier. Daarbij laten we niemand in de kou staan. Iedereen kan bij ons verzekerd blijven op individuele basis.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: