Immuuntherapie thuis voor verzekerden Zilveren Kruis

08-04-2017
Zilveren Kruis werkt mee aan een pilot waarbij patiƫnten met longkanker van het Antoni van Leeuwenhoek, die per infuus immuuntherapie krijgen, die behandeling voortaan deels ook thuis kunnen krijgen.
""

In het kankerinstituut loopt een pilot ‘gedeelde zorg’ waarin patiënten, die dat willen, hun immuuntherapie-infuus om en om in het ziekenhuis en thuis krijgen. Nederland is wereldwijd het tweede land waar immuuntherapie thuis wordt gegeven. Alleen Australië doet dit al langer. Zilveren Kruis is geïnteresseerd in de mogelijkheden van meer zorg thuis, de ervaringen van patiënten en de meerwaarde op de kwaliteit van leven. Dit betekent dat alleen verzekerden van Zilveren Kruis aan deze pilot kunnen deelnemen.

De patiënt kan in de eigen omgeving de behandeling ontvangen en hoeft niet voor elke toediening op en neer naar het Antoni van Leeuwenhoek. Op de dag dat de patiënt de behandeling met immuuntherapie thuis krijgt, komt een speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundige met de in het ziekenhuis bereide medicatie bij de patiënt thuis. De thuistoediening voldoet aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen als in het ziekenhuis. Als patiënten de thuisbehandeling als prettig ervaren en de pilot daarmee geslaagd is, wordt deze breder toegepast voor patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek. Ook andere ziekenhuizen kunnen dit dan in het zorgaanbod opnemen. De pilot duurt vier maanden en loopt in de omgeving Groot-Amsterdam.

Voor de pilot werkt het Antoni van Leeuwenhoek samen met Eurocept Homecare. Deze landelijk werkende organisatie levert maatwerk "uit het ziekenhuis zorg" met onder meer eigen gespecialiseerde verpleegkundigen en infuustechnologie. De pilot is in samenwerking met farmaceut Bristol-Myers Squibb tot stand gekomen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: