Huisartsenzorg gegarandeerd

06-12-2018
De Telegraaf besteedde onlangs aandacht aan de afspraken die wij maken met huisartsen. Graag geven we achtergrond en uitleg over deze contracten en wat dit betekent voor onze verzekerden.
""

De huisarts heeft een essentiële rol bij het leveren van goede zorg dichtbij. Het door de krant geschetste beeld klopt niet met de werkelijkheid. Er is sprake van veel verschillende geluiden onder huisartsen. Naast de kritische geluiden krijgen we namelijk ook veel positieve reacties. Zo hebben we met diverse huisartsenorganisaties meerjarenafspraken gemaakt.

Verzekerden kunnen altijd naar de huisarts

Huisartsen mogen zelf bepalen of ze een contract afsluiten met Zilveren Kruis. Huisartsenzorg is altijd toegankelijk en wordt gewoon vergoed. Onze verzekerden kunnen dus zoals altijd terecht bij hun huisarts, ook als de huisarts ervoor kiest om geen contract af te sluiten. Het afsluiten van een contract biedt huisartsen wel extra ruimte voor het maken van aanvullende afspraken ten gunste van de patiënt.

Zilveren Kruis investeert ook in 2019 in de huisartsenzorg

We hebben intensief contact met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en doen er alles aan om goede afspraken te maken. Komend jaar richten we ons op het versterken van de organisatie in de eerste lijn en zetten we ons in voor meer tijd voor de patiënt. Dit laatste door meer uren voor personeel in de praktijk mogelijk te maken.

Deze extra uren kunnen worden ingezet voor het leveren van zorg of om het praktijkmanagement te ondersteunen. Zo krijgen huisartsen de ruimte om structureel te werken aan de kwaliteit van zorg.Ook is er ruimte om de service en bereikbaarheid voor patiënten te verbeteren en bieden we aanvullende bekostiging voor kwetsbare groepen. Daarbij zetten we meer budget in dan in 2018.

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van huisartsenzorg? Onze afdeling Zorgbemiddeling vertelt u daar graag meer over op onze website of via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: