Huisartsen krijgen meer tijd voor patiƫnten

10-12-2020
We worden steeds ouder en willen graag zo lang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat huisartsen het drukker krijgen, en dat de klachten van patiënten complexer worden. Met huisartsenorganisaties LHV en InEen heeft Zilveren Kruis daarom afspraken gemaakt over ‘meer tijd voor de patiënt’. Huisartsen kunnen hier in de eigen praktijk, met ondersteuning van hun regio-organisatie, invulling aan geven.
""

Het gaat om extra geld dat op praktijkniveau en regioniveau ingezet kan worden voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Vanaf 2021 is deze extra groeiruimte 2% van de totale huisartsenbekostiging (ten opzichte van 1.5% in 2020). Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.

Concrete doelstellingen

Vanuit vier doelstellingen kunnen huisartsen zelf bepalen hoe zij de praktijk toekomstbestendig maken. Hierbij worden zij ondersteund door hun regio-organisatie.

  1. Meer zorg op afstand: Huisartsen kunnen extra inzetten op bijvoorbeeld online dienstverlening, zoals videoconsulten of monitoring op afstand. Tijdens de COVID-19 crisis hebben veel huisartsen deze vorm al ingezet, nu kan dit verduurzaamd worden.

  2. Andere organisatie van de huisartsenzorg: Dit biedt huisartsen ruimte om het werk in de praktijk anders te organiseren en te verdelen. Bijvoorbeeld met de inzet van een physician assistent of verpleegkundig specialist.

  3. Meer persoonsgerichte zorg: Het gesprek met patiënten wordt verbeterd volgens de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met Positieve Gezondheid en de invoer van langere consulten.

  4. Efficiëntere bedrijfsvoering: Deze doelstelling maakt het mogelijk om praktijkscans in te zetten en de bedrijfsvoering te professionaliseren met verbeterprogramma’s

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Huisartsen kiezen zelf welke doelstelling bij hun past. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea: ‘Samen met LHV en InEen zetten we met dit beleid weer een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen; meer tijd voor de patiënt vraagt ook een andere inrichting van de zorg. Het vertrouwen is groot dat huisartsen en onze verzekerden gaan ervaren dat zij meer tijd krijgen.’

Huisarts en huisartsenorganisaties aan zet

Met deze afspraken hebben LHV, InEen en Zilveren Kruis een uitstekende basis neergezet, zegt Carin Littooij, namens het bestuur dossierhouder en huisarts. ‘De door Zilveren Kruis gecontracteerde praktijken zijn nu zelf aan zet samen met hun regio-organisaties. De LHV heeft er vertrouwen in dat we met deze koers duurzame afspraken hebben die huisartsen helpen en de patiëntenzorg verbeteren. Het is goed om te zien hoe verzekeraar en huisartsenvertegenwoordigers binnen het hoofdlijnenakkoord tot passende afspraken komen.’

Positief is ook dat de ondersteuning van huisartsen in de regio door hun organisatie met deze financiële afspraken is geborgd, aldus InEen-bestuurslid André Louwen. ‘Veel InEen-leden zijn al bezig met de doorontwikkeling van zorg op afstand, persoonsgericht werken en het ondersteunen van een andere, meer toekomstbestendige praktijkorganisatie. Met deze afspraken leggen we daar een financiële basis onder en kunnen er meters gemaakt worden. We kijken uit naar een mooie vertaling hiervan naar de contractafspraken in de regio en een grote deelname van de huisartsen om met deze veranderingen aan de slag te gaan.’

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze nieuwsbrief en het inkoopbeleid 2021: Toekomstbestendige huisartsenzorg (pdf).

  

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: