Handen ineen voor gezonde toekomst Amsterdam-Noord Intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’

22-07-2019
Afgelopen week tekenden vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zilveren Kruis een intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’. In deze overeenkomst spreken partijen met elkaar af zorg en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een beter ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Amsterdam-Noord.
""

Het bijzondere aan de intentieovereenkomst is dat naast de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis ook de NZa de doelen en ambities omarmt. Gezamenlijk zijn we in staat om belemmeringen in regelgeving en financiering aan te pakken.

Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van verenigde zorg- en welzijnsaanbieders (Krijtmolenalliantie): “We doen het voor onze inwoners. Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. We hebben de overtuiging dat het mogelijk is om zorg en welzijn voor bepaalde doelgroepen beter, efficiënter en integraler aan te bieden. Dat vergt een andere inrichting van zorg en welzijn, dwars door alle domeinen heen.”

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het aantal mensen met psychische aandoeningen en eenzaamheid. De prognoses tot 2030 laten zien dat de situatie in Amsterdam-Noord bij een onveranderde aanpak eerder verslechtert dan verbetert.

Aanbieders van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord werken al langer intensief samen binnen de Krijtmolenalliantie. Deze intentieovereenkomst moet die ambities tot een hoger niveau brengen en leiden tot toetsbare doelstellingen en concrete resultaten voor de inwoners.

Georgette Fijneman, voorzitter Zilveren Kruis: “Sinds 2016 zijn wij betrokken bij de Krijtmolenalliantie. De visie en ambitie van de deelnemende organisaties sluit aan bij Zilveren Kruis. Alleen samen kunnen we de lokale zorg nog beter maken voor de inwoners van Amsterdam-Noord."

Hilde Reints, directeur gemeente Amsterdam, zegt dat ook wethouder Simone Kukenheim (Zorg) enthousiast is over de kansen die de nieuwe samenwerking biedt. “De juiste zorg op de juiste plek in de praktijk brengen, het echt gaan doen, ik wens dat deze samenwerking in Noord daarin succesvol zal zijn.”

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit soort nieuwe vormen van samenwerking broodnodig. “We willen goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is”, stelt Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. “Onze rol is om dat mogelijk te maken.”

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: