Goede en veilige zorg in de Flevopolder

08-01-2020
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde deze week haar toezichtrapport over de gevolgen van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen in 2018. De inspectie stelt vast dat er goede en veilige zorg is geleverd, ondanks de complexe omstandigheden. De patiƫntveiligheid in het ziekenhuis is niet in het geding is geweest.
""

Zilveren Kruis is blij met deze constatering van IGJ, maar betreurt de impact die het faillissement had op de persoonlijke situatie van patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. In het verslag geeft de IGJ aan dat de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen op voldoende wijze invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid voor goede zorg. Zij waren snel in staat om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor goede en veilige zorg te dragen.

De inspectie spreekt haar waardering uit voor het leiderschap van de medische staf en voor de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van alle betrokken zorgverleners. Evenals huisartsen, verloskundigen en zorgverleners in omliggende ziekenhuizen. Ook de zorgaanbieders die zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen hebben overgenomen leverden goede en veilige zorg.

Zilveren Kruis heeft daarbij steeds hulp geboden in de vorm van menskracht en verleende, samen met alle andere zorgverzekeraars, financiële ondersteuning om de continuïteit van zorg te waarborgen. Zo troffen we bijvoorbeeld een tijdelijke regeling vervoerskosten voor patiënten in de regio. Samen met de curatoren en de Raad van Bestuur van St. Jansdal hebben we in alle fasen afspraken gemaakt over de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg rondom de overname.

Samenwerking Flevoland

Inmiddels werken alle partijen in Flevoland en de Noordoostpolder intensief met elkaar samen. Betrokken partijen hebben in 2019 de ‘Agenda voor de Zorg van Flevoland’ omarmt. 2020 jaar staat in het teken van het samen realiseren. Wij hebben er vertrouwen in dat dit leidt tot goede oplossingen voor de speerpunten acute zorg, geboortezorg en zorg voor kwetsbare groepen.


Downloads

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: