GGZ NHN en Zilveren Kruis sluiten meerjarencontract

30-07-2020

Veel patiënten vinden het prettig om zorg te ontvangen in hun eigen omgeving. Dat heeft een positieve invloed op de gezondheid. GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) spant zich daar met specialistische zorg in de wijk, patiëntgerichte behandelingen en 24/7 digitale zorg dagelijks voor in. Met een meerjarencontract zorgt Zilveren Kruis ervoor dat haar verzekerden ook de komende jaren toegang krijgen tot deze geestelijke gezondheidszorg in hun eigen omgeving, volgens de laatste inzichten. Want als het om gezondheid gaat telt alles mee.

""

Het meerjarencontract heeft een looptijd tot 2023. Leen Goemans, senior manager Inkoop bij Zilveren Kruis: ‘GGZ NHN anticipeert op de veranderende omgeving van onze verzekerden en het zorgveld en zet zich net als wij in om zorg steeds beter te organiseren. Deze afspraak is weer een stap in de goede richting en biedt de ruimte om te blijven innoveren.’

Zorg waarbij de patiënt centraal staat

Met de meerjarenafspraak wordt de zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt georganiseerd met flexibele, specialistische behandeling en digitale zorg zoals online GGZ. Verzekerden van Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, krijgen hiermee de mogelijkheid om zorg te krijgen die aansluit bij hun situatie en wensen. Waarbij ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de regio geborgd worden. 

Jos Brinkmann, bestuurder bij GGZ NHN: ‘Wij zijn blij met Zilveren Kruis de koers die wij hebben ingezet voor ‘Duurzame zorg’ verder invulling te kunnen geven. Wij staan net als Zilveren Kruis voor cliëntgerichte zorg waarbij we de patiënt zo optimaal mogelijk behandelen. Deze meerjarenafspraak biedt ons de ruimte onze zorg de komende jaren verder vorm te geven en invulling te geven aan de organisatie van zorg in de regio.’

Van wachtkamer naar woonkamer

DiSofa, onderdeel van GGZ NHN, biedt volledige online behandeling en sluit daarmee goed aan bij deze gezamenlijke ambitie. Leen Goemans: ‘De waardering van verzekerden die gebruik maken van online behandeling is bijzonder hoog. Bovendien kunnen zij hier direct voor hun behandeling terecht en hoeven zij niet meer te wachten. Met deze afspraak bieden wij hen ook de komende jaren toegang tot deze zorg vanuit de woonkamer.’

Nieuwe innovatieve werkwijzen

Het contract biedt ook ruimte voor nieuwe, innovatieve werkwijzen zoals de ‘herstel ondersteunende intake’ (HOI). Bij een HOI is altijd een ervaringsdeskundige aanwezig. Dit is iemand die speciaal is opgeleid om de eigen ervaringen als GGZ-cliënt in te zetten om anderen te helpen. Hierdoor ligt de nadruk niet op de klachten van de patiënt, maar wordt juist gekeken naar zijn mogelijkheden en kracht. 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: