Gelre ziekenhuizen en Sint Maartenskliniek gecertificeerd voor Horizontaal Toezicht

08-06-2017
""

Samenvatting

Gelre ziekenhuizen en de Sint Maartenskliniek ontvingen afgelopen week als eerste ziekenhuizen in Nederland het certificaat (assurance verklaring) voor Horizontaal Toezicht. Begin dit jaar onderzocht KPMG de declaratie- en registratieprocessen. Erasmus MC is hard op weg om zich in juli 2017 aan te kunnen sluiten.

Een mooie stap naar minder controle en administratieve lasten en meer vertrouwen.

Gevoel van trots overheerst

Zilveren Kruis heeft afgelopen jaren met zorgverzekeraar VGZ, Gelre ziekenhuizen, de Sint Maartenskliniek en het Erasmus MC gewerkt aan Horizontaal Toezicht.

Jeroen van Duren, directeur Financiën Sint Maartenskliniek: “Toch wel een bijzonder moment. De Sint Maartenskliniek is trots op de ontvangen assurance verklaring. Die toont aan dat wij de juiste beheersmaatregelen hebben ingericht. Het is onze intrinsieke motivatie om onze zorgverzekeraars te laten zien, dat de zorg die wij declareren, ook aantoonbaar is geleverd en voldoet aan de daaraan gestelde eisen.”

Ook Gelre ziekenhuizen is blij met de ontvangen verklaring. Rob te Brake, directeur Financiën Gelre ziekenhuizen: “Wij willen transparant zijn. Transparantie is de basis van vertrouwen. Op basis hiervan willen we de zorgverzekeraars, graag inzicht geven in onze data. Door de assurance verklaring kunnen wij nu ook echt aan onze zorgverzekeraars aantonen dat we de juiste beheersmaatregelen hebben ingericht.”

Kwaliteitsimpuls

Jeroen van Duren: ”De impact van Horizontaal Toezicht op onze interne beheersing en cultuur is groter dan verwacht. We dachten altijd dat we het goed op orde hadden, nu weten we het. Mooier vind ik om te zien dat de medewerkers nu veel meer nadenken als er fouten worden geconstateerd. Zij vragen zich af: hoe heeft dit kunnen gebeuren, hoe gaan we dit herstellen én in de toekomst voorkomen?”

Meer vertrouwen, minder lasten

Het representatiebeginsel, één zorgverzekeraar is het aanspreekpunt voor het ziekenhuis en deze stemt het af met de overige zorgverzekeraars, is een mooi voorbeeld van vertrouwen. Jitse Kok, manager Naleving en Controle bij Zilveren Kruis: “Horizontaal Toezicht draait niet alleen om vertrouwen tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Ook tussen de zorgverzekeraars onderling neemt het vertrouwen toe.”

Door het toepassen van representatie worden ook de kosten van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars sterk gereduceerd, vervolgt Paul Wilms, ‎directeur Beheer divisie Zorg bij Coöperatie VGZ: “Het maakt nogal uit of alle zorgverzekeraars afzonderlijk afstemmen met het ziekenhuis of dat het ziekenhuis dat slechts met één zorgverzekeraar hoeft te doen.”

Intrinsieke motivatie

Als zorgaanbieder en zorgverzekeraar wil je dat een declaratie in één keer goed is. Dit betekent in één keer door de totale keten, een rechtmatige factuur en afgeleid vanuit gepast gebruik. Petra van Zeeland, Erasmus MC: “Ik ben verliefd geworden op het instrument Horizontaal Toezicht en zie het niet als een gedwongen huwelijk tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Met elkaar werken we aan het voorkomen van onnodige en dubbele correcties, we steunen op elkaars werk en we gaan het proces efficiënter met elkaar organiseren. Voor het Erasmus MC betekent dit bijvoorbeeld ook een reductie van de papieren facturen. Als je alle facturen nu achter elkaar legt, is dit 16 km. Je kan erop lopen tussen Rotterdam en Delft. Wat mooi als we dit terug kunnen brengen, naast alle andere voordelen”.

Landelijk platform Horizontaal Toezicht

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een landelijk platform Horizontaal Toezicht ingericht. De landelijk projectleider namens deze partijen, Cornelis Jan Diepeveen, is ook erg content met dit succes. ‘Deze pilots hebben, evenals enkele andere pilots, in het voortraject een belangrijke bijdrage geleverd aan de recent landelijk uitgerolde HT-producten. De betreffende ziekenhuizen mogen trots zijn met het behaalde resultaat. Naast het Erasmus MC verwachten wij ook dat het Rijnstate en het Laurentius Ziekenhuis nog dit jaar overgaan op Horizontaal Toezicht’.

Volgende stap

Horizontaal Toezicht zorgt ervoor dat de basis op orde is, dat de gedeclareerde zorg rechtmatig is en het maatschappelijke vertrouwen in de keten wordt naar een hoger niveau wordt getild. Deze basis is noodzakelijk om de volgende stap te maken. Sikko Bruinsma, partner KPMG: “Belangrijk is dat ziekenhuizen de tijd krijgen om eerst Horizontaal Toezicht goed in te regelen. De uitdaging daarna is op korte termijn gepast gebruik’ op een goede en eenduidige manier in te vlechten in het proces. Als deze randvoorwaarden op orde zijn, kun je deze stap, als vervolg op Horizontaal Toezicht, maken. Dit zal uiteindelijk de zorg in Nederland goedkoper maar vooral ook beter maken.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: