Geen doorstart mogelijk voor MC Slotervaart Zorg voor verzekerden is geborgd bij omliggende ziekenhuizen

13-11-2018
Vandaag heeft overleg plaatsgevonden tussen de curatoren van MC Slotervaart, Zilveren Kruis en overige betrokken partijen (minister Bruins, bestuurder van MC Slotervaart, IGJ en NZa). De curatoren geven via onderstaand persbericht aan dat zij, na uitvoerig overleg, geen mogelijkheden tot een doorstart zien.
""

Veilige zorg

De zorg van het MC Slotervaart kan kwalitatief goed, veilig en snel worden opgevangen door de ziekenhuizen uit de omgeving en ZBC’s. Er zijn afspraken gemaakt met alle betrokken partijen om de overdracht van patiënten op een zorgvuldige wijze te laten verlopen. Daarmee wordt de kwaliteit, continuïteit en de toegankelijkheid van zorg voor de Amsterdamse bevolking geborgd, nu en in de toekomst.

Persbericht curatoren

De curatoren van MC Slotervaart Marc van Zanten en Marlous de Groot, laten weten dat er geen doorstart mogelijk is voor het ziekenhuis in Amsterdam. Na uitvoerig overleg tussen de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars, IGJ en de NZA moeten zij deze conclusie trekken.

Het gedane voorstel kon niet rekenen op de steun van een aantal betrokken partijen. De curatoren hebben daarop geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is en daarmee is deze dus definitief van de baan.

Meer tijd

Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaat sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond. Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt om tot een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in MC Slotervaart te komen. Dat gaat niet alleen over reeds geplande bezoeken aan de poliklinieken, maar ook over de overdracht van medische dossiers. Voor het uitvoeren van deze overdracht hebben de curatoren meer tijd nodig. Hierover zijn vandaag afspraken gemaakt. MC Slotervaart wordt ook in de failliete situatie voortgezet totdat het overgedragen is afgerond. Hier zal zo lang als nodig is tijd voor worden genomen, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden komende dagen uitgewerkt.

Steun alle partijen

Alle betrokken partijen ondersteunen de route die nu is gekozen. Ook de ziekenhuizen in de omgeving hebben zich gecommitteerd aan dit plan. Met inzet van de hulp van medewerkers van MC Slotervaart en samen met de ziekenhuizen in de omgeving, kan op deze wijze voor een veilige, beheerste en zorgvuldige overdracht van patiënten en hun dossiers naar omliggende ziekenhuizen worden gezorgd. Patiënten zullen daarover worden geïnformeerd door MC Slotervaart of door het ontvangende ziekenhuis.

Einde persbericht

Bent u patiënt bij het MC Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam? Het ziekenhuis informeert u over de gevolgen van het faillissement voor uw behandeling.U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling op onze website of via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: