FreeStyle Libre verbetert kwaliteit van leven

10-12-2019
Mensen met diabetes meten soms wel tot zestien keer per dag met een prik in hun vinger hun glucosewaarde. Met gebruik van de FreeStyle Libre (FSL) is deze traditionele vingerprik veel minder vaak nodig. Onderzoek naar de FSL toont aan dat patiƫnten onder andere een betere kwaliteit van leven ervaren.
""

De FSL is een meetapparaat om bij diabetes de bloedsuikerwaarde te controleren. Dit gebeurt door het scannen van een op de huid bevestigde sensor. Het onderzoek is opgezet door Isala ziekenhuis, Diabetesvereniging Nederland (DVN) en Zilveren Kruis en uitgevoerd door de Isala Academie.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er onder gebruikers sprake is van significant minder hypoglykemieën (te lage bloedsuikerwaarden) en stripgebruik, minder arbeidsuitval en minder aan diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames. In totaal deden 1365 personen mee aan deze studie, met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar.

Ook geven de deelnemers aan, met name op mentaal gebied, een verbetering van de kwaliteit van leven te ervaren. Bijna twee derde van de deelnemers laat weten dat hun familie of andere naasten zich minder zorgen maakten over hun diabetes als zij de FSL gebruikten om hun glucosewaarden in de gaten te houden.

Onderzoek

Meetpunten bij het onderzoek waren onder andere de glucoseregulatie, het aantal en de duur van te lage glucosewaarden en de klachten die daarbij hoorden. Daarnaast werd de kwaliteit van leven onderzocht en de deelnemers vulden een vragenlijst in over de gevolgen die diabetes met zich meebrengt. Denk daarbij aan ziekenhuisopnames en ziekteverzuim. Er waren metingen bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The British Medical Journal. Voor meer informatie zie ook het nieuwsbericht van Isala.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: