Frans van den Broek d'Obrenan onafhankelijk voorzitter Zorgtafel Flevoland

21-10-2019
Frans van den Broek d'Obrenan is benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Zorgtafel Flevoland. Met de komst van Frans van den Broek gaat de Zorgtafel in Flevoland voortvarend aan de slag met de uitvoering van de voorstellen uit het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’.
""

De regio Flevoland is één van de koplopers van Nederland die zo'n regiobeeld heeft samengesteld. De directe aanleiding hiervoor was het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in 2018. Deze aanleiding maakte het noodzakelijk om opnieuw samenwerkingsafspraken te maken. Het biedt tegelijk een kans om te komen tot een innovatieve integrale aanpak voor de regionale samenhang en samenwerking in de zorg.

Van den Broek heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorg. Hij start per direct met zijn werkzaamheden als voorzitter van de Zorgtafel. Hij wordt ondersteund door twee projectmanagers van Zilveren Kruis en VGZ, de twee grootste zorgverzekeraars in Flevoland.

De Zorgtafel bestaat uit verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen, VVT, GGD/RAV, ROAZ, gemeente, provincie, patiënte federatie en zorgverzekeraars. Deze partijen werken in de Zorgtafel met elkaar samen aan goede en toegankelijke juiste zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Speerpunten in de Agenda voor de Zorg in Flevoland zijn de acute zorg, geboortezorg en zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen. Alle deelnemers aan de Zorgtafel hebben hun eigen specifieke verantwoordelijkheid op deze thema’s. Door bundeling van krachten in de Zorgtafel wordt de voortgang, samenhang en communicatie met stakeholders geborgd en gemonitord.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: