Flevoland behoudt extra ambulancecapaciteit

12-03-2020
Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is preventief extra ambulancecapaciteit ingezet in Flevoland. Het effect daarvan is het afgelopen jaar onderzocht. Dit leidde tot het advies om de inzet van de extra capaciteit te handhaven. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD Flevoland en de zorgverzekeraars nemen dat advies over.
""

Deze week ontvingen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD Flevoland en de zorgverzekeraars het evaluatierapport naar de extra ambulances in Flevoland. In het rapport van Bureau Infinitief wordt geadviseerd dat de RAV Flevoland de extra ambulancecapaciteit in de regio behoudt.

Structureel meer ambulances dan voorheen in Flevoland

Bureau Infinitief heeft afgelopen periode interviews gehouden met de wethouder van de gemeente Urk, verloskundigen, huisartsen, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting First Responder System, RAV en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ. Met hen is gesproken over hun ervaringen en verwachtingen.

Daarnaast is een grondige beschouwing van de data over het afgelopen jaar uitgevoerd.Hieruit volgt in het rapport het advies dat Flevoland twee ambulances meer houdt dan de berekende benodigde capaciteit. Urk blijft - vanwege de afstand tot de ziekenhuizen - een standplaats, waarbij de RAV tijdens de inzet en spreiding van de (extra) capaciteit rekening houdt met langere rijtijden vanaf Urk. Met het advies heeft Flevoland structureel meer ambulances dan voorheen. Vanwege de afstand tot de ziekenhuizen is zo veel als mogelijk een ambulance op Urk of in de omgeving beschikbaar.

Meer samenwerking tussen huisartsen en RAV

Omwille van efficiency en de kwaliteit van zorg, adviseert Infinitief om met de huisartsenpraktijken op Urk te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn tussen huisartsen en RAV. Aan ketenpartners op Urk, maar ook in bijvoorbeeld Lelystad, wordt door deze capaciteitsmaatregel én door continuering van aanvullende maatregelen een omgeving geboden waarin de zorg – ook na gewijzigde omstandigheden – veilig kan plaatsvinden.

Het rapport wordt aangeboden aan de minister van VWS en de zorgaanbieders in Flevoland.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: