Financieel steunpakket voor ziekenhuizen

03-07-2020
Ziekenhuizen krijgen een passende vergoeding voor misgelopen inkomsten omdat door corona veel ziekenhuisafspraken afgezegd moesten. Ook extra kosten voor patiënten met corona worden vergoed. Met de steunmaatregelen is een bedrag van enkele miljarden euro’s gemoeid die Zilveren Kruis en de andere zorgverzekeraars gezamenlijk betalen.
""

Zorgverzekeraars gebruiken hiervoor collectief opgebracht premiegeld en indien nodig hun reserves. Zorgverzekeraars waarborgen daarmee de continuïteit van ziekenhuiszorg voor hun verzekerden. 

Corona heeft grote impact (gehad) op de organisatie en financiën van en algemene ziekenhuizen en universitair medische centra. Zorgverzekeraars bieden hen een passende vergoeding waarmee de effecten van corona op de zorgomzet van ziekenhuizen wordt geneutraliseerd en de netto extra kosten gemaakt vanwege corona worden vergoed. Voor ziekenhuizen is 2020 met deze regeling, als het gaat om kosten en inkomsten van zorg uit basisverzekering en de aanvullende verzekering, financieel een jaar alsof er geen corona was. De zorgverzekeraars doen met de vergoeding recht aan de belangen van ziekenhuizen én van verzekerden.

Lees ook de brief die Zorgverzekeraars Nederland stuurde aan ziekenhuisbestuurders met als bijlage de uitgangspunten van de met NFU en NVZ op 1 juli 2020 overeengekomen regeling.

Lees hier het artikel in het AD en hier het artikel in NRC waarin ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg en onze voorzitter Georgette Fijneman uitleg geven over deze unieke regeling voor ziekenhuizen. 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: