Eind volgende week meer duidelijkheid MC Slotervaart

02-11-2018
Zoals eerder gemeld, zijn de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot een verkoopprocedure gestart.
""

Verkoopprocedure

Aan alle geïnteresseerde partijen wordt, na ontvangst van een getekende geheimhoudingsverklaring, toegang verleend tot een dataroom. Vervolgens krijgen deze partijen de gelegenheid om uiterlijk begin volgende week een bieding uit te brengen. De curatoren verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten van de verkoopprocedure.

Er is sprake van een complexe situatie waardoor de kansen op een succesvolle doorstart worden beperkt. Daarom hebben de curatoren en Zilveren Kruis gekeken naar een oplossing voor het geval geen gehele of gedeeltelijke doorstart kan worden gerealiseerd.

Zilveren Kruis benadert andere ziekenhuizen

De wet- en regelgeving biedt Zilveren Kruis de ruimte om nu reeds in kaart te brengen welke patiëntengroepen naar welke andere zorgaanbieders kunnen, indien er geen doorstart tot stand komt. Zilveren Kruis doet dit door in kaart te brengen waar patiëntengroepen het beste op haar plaats zijn. Medio volgende week verwacht Zilveren Kruis meer duidelijkheid hierover te kunnen bieden. Alle zorg aan patiënten die nu al door hun behandelend arts overgedragen zijn, wordt uiteraard betaald door de zorgverzekeraars. De overdracht vindt plaats na goedkeuring van de patiënt.

Personeel is heel hard nodig

Bij het in kaart brengen van deze verplaatsing is expliciet aandacht voor de zorgmedewerkers van MC Slotervaart. Die zijn hard nodig in de zorg.

Aangeboden ondersteuning door de Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft de curatoren aangeboden ondersteuning te bieden bij de zorgvuldige afbouw van de zorg. Op 1 november 2018 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met het door de Gemeente Amsterdam daarvoor aangeboden team van medewerkers.

Verzet

Op 28 oktober 2018 is door 42 specialisten gezamenlijk verzet aangetekend tegen het faillissementsvonnis van MC Slotervaart. De mondelinge behandeling van dit verzet vond op 31 oktober 2018 plaats. Op 1 november 2018 heeft de Rechtbank Amsterdam dit verzet ongegrond verklaard. Dit betekent dat het faillissement van MC Slotervaart in stand blijkt. Het is de curatoren nog niet bekend of hoger beroep zal worden ingesteld.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: