Een derde van de slaaponderzoeken Zaans Medisch Centrum vindt thuis plaats Thuisbehandeling door meer digitale toepassingen

05-11-2019
Begin dit jaar is het voltallige team van het voormalige Amsterdam Slaap Centrum van MC Slotervaart opgegaan in het Expertisecentrum Slaap/Waak in het Zaans Medisch Centrum.
""

“We hebben de afgelopen negen maanden geïnvesteerd in innovatieve faciliteiten, zoals apparatuur voor thuisregistratie maar ook in eenpersoonskamers met de nieuwste onderzoeksapparatuur. Het Slaap/Waak Expertisecentrum is hiermee klaar voor de toekomst”, aldus Lonneke de Lau, als Neuroloog/Somnoloog verbonden aan het Slaap/Waak Expertisecentrum. Bijna een derde van de slaaponderzoeken vindt nu thuis bij de patiënt plaats. Het Expertisecentrum gaat dit aandeel de komende tijd verder uitbreiden.

De locatie en de apparatuur zijn nieuw. De gespecialiseerde onderzoeken en behandeling van slaap- en waakproblemen zijn nog steeds toonaangevend in Nederland. Het Expertisecentrum levert slaap/waak-zorg in de volle breedte. Het is met zijn unieke multidisciplinaire team optimaal georganiseerd rondom de patiënt.

Eén van de ontwikkelingen waar het Slaap/Waak Expertisecentrum van het Zaans Medisch Centrum de komende jaren nog meer op inzet, is verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar thuis met behulp van digitale toepassingen. Dit gebeurt al, maar neemt de komende jaren door ontwikkeling van technologie toe. De Lau: “Het aandeel van onderzoeken dat bij de patiënt thuis plaatsvindt, is sinds de komst van de slaap/waak-zorg vanuit Amsterdam gegroeid van nagenoeg geen naar bijna 30 procent. En dat biedt onze patiënten allemaal voordelen.”

Jan-Willem Hofman, senior zorginkoper bij Zilveren Kruis, vult aan: “Wij zijn vanaf het begin actief betrokken bij deze goede ontwikkeling en hebben daarover afspraken gemaakt met het ziekenhuis. Veel mensen vinden het prettig om thuis behandeld te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Daarom vindt Zilveren Kruis het belangrijk dat mensen ook thuis zorg kunnen krijgen. Natuurlijk alleen als dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat.”

Zorg thuis heeft voordelen voor de patiënt en de zorgverlener. Allereerst kan de patiënt in zijn of haar eigen bed slapen. Veel patiënten ervaren dit als comfortabeler, meer representatief en het scheelt bovendien reistijd. Voor de zorgverlener betekent het dat hij onderzoek ‘op maat’ aan kan bieden, passend bij de aard en ernst van de aandoening. Bij minder complexe slaapproblemen kunnen onderzoeken prima thuis. Bij complexe slaapproblemen wordt het onderzoek in het ziekenhuis uitgevoerd en uitgebreid met bijvoorbeeld videoregistratie.

Een goed voorbeeld van digitale technologie thuis is de Airview bij patiënten met slaapapneu (ademstops tijdens het slapen). Deze patiënten gebruiken tijdens het slapen een luchtpomp (CPAP apparaat) die de luchtwegen openhoudt. De Airview houdt de patiënt op afstand in de gaten. Zo kan de laborant onder meer zien hoe lang de CPAP per nacht wordt gebruikt en of deze goed is ingesteld. Patiënten hoeven hierdoor niet of minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

De komende tijd zet het Slaap/Waak Expertisecentrum meer digitale toepassingen in voor thuisbehandeling. De inzet hiervan wordt altijd beoordeeld in het licht van de voordelen voor de patiënt én de zorgverlener. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van digitale vragenlijsten voor de intake via MijnZMC, het online patiëntenportaal van het Zaans Medisch Centrum. “We doen digitaal wat kan en fysiek wat moet”, aldus De Lau.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: