Dimence Groep en Zilveren Kruis sluiten meerjarencontract

09-11-2017
De Dimence Groep* in Oost Nederland en Zilveren Kruis sluiten een meerjarig contract waarin de kwaliteit van zorg voorop staat. Dimence Groep en Zilveren Kruis vinden beiden dat zorg zo dicht mogelijk bij huis geleverd moet worden.
""

De Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland verandert in rap tempo en vermaatschappelijking is in volle gang. Voor Dimence Groep betekent dit dat zij haar zorg zo dichtbij als mogelijk organiseert, gericht is op herstel en daarbij zoveel mogelijk voorkomt dat mensen opgenomen worden. Dimence Groep en Zilveren Kruis hebben een unieke samenwerking opgebouwd in het Horizontaal Toezicht, waarbij vooraf afspraken worden gemaakt in plaats van achteraf te controleren. In eerste instantie was dit een flinke klus voor de GGZ-instelling, maar uiteindelijk leidt dit tot een verlaging van de administratieve lastendruk, zowel bij Dimence Groep als bij de verzekeraar. De Dimence Groep heeft aangetoond dat zij 100% rechtmatige zorg leveren. Hierin is zij de eerste in Nederland. ‘Daarnaast willen we samen met Zilveren Kruis onderscheidend zijn in het realiseren van echt betekenisvolle uitkomsten voor onze patiënten’, aldus Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur Dimence Groep.

Bewezen aanpak

De logische volgende stap is om vanuit het administratieve proces ook vertrouwen te krijgen in de kwaliteit van zorg en afspraken hierover vooraf te maken. Hierdoor weten patiënten vooraf welke kwaliteit ze van hun behandelaar kunnen verwachten en hoe lang hun behandeling naar verwachting gaat duren. De Dimence Groep is op dit moment al één van de koplopers in de GGz in Nederland. Dit blijkt uit de ondernemende en innovatieve aanpak van het merk in de basis-GGZ, Mindfit. Mindfit heeft betere resultaten in de behandeling dan het gemiddelde in Nederland. Ook heeft Dimence de acute crisisketen goed georganiseerd met intensieve behandeling thuis (IHT), waardoor voorkomen wordt dat mensen bij een dreigende crisis worden opgenomen. Bas van Wel, directeur zorg Dimence: ‘We hebben enorm geïnvesteerd in de kwaliteit van onze intensieve ambulante keten, waardoor de opname daadwerkelijk een intermezzo is in de ambulante behandeling. Dimence heeft bewezen dat deze aanpak van de crisisketen goed werkt.’

Kwaliteit en doelmatigheid toegevoegd

Doordat het huis bij Dimence Groep op orde is en zij een state-of-the-art zorgaanbod hebben te bieden aan de verzekerden van Zilveren Kruis, is het tijd voor de volgende stap. Door kwaliteit van zorg en doelmatigheid toe te voegen aan het normenkader, weten de verzekerden van Zilveren Kruis zich vooraf verzekerd van goede zorg. Het meerjarige contract is inhoudelijk en financieel een mooie afspraak om de kwaliteit van zorg te ondersteunen.

* Stichting Mindfit en Stichting Dimence zijn onderdeel van de Dimence Groep

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: