Continuïteit van zorg voor cliënten Leven & Zorg staat voorop

02-08-2017

Zorgaanbieder Leven & Zorg is op 1 augustus failliet verklaard. De organisatie is een door Zilveren Kruis gecontracteerde zorgaanbieder in Utrecht en Amsterdam voor wijkverpleging en Wlz-klanten.

""

Onze eerste prioriteit de afgelopen dagen was dat de zorg voor clienten van Leven & Zorg, die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, doorgaat

We hebben er bij Leven & Zorg op aangedrongen dat het hun verantwoordelijkheid is om te zorgen dat de continuiteit van zorg voor hun clienten geborgd is. In tegenstelling tot wat de zorgorganisatie ons heeft bevestigd, ontvingen wij signalen van patiënten, zorgaanbieders en de media uit de regio Utrecht, dat patiënten momenteel geen zorg ontvangen. Dit vinden wij zeer verontrustend. Inmiddels hebben andere door Zilveren Kruis gecontracteerde zorgaanbieders in Utrecht aangeboden patiënten te kunnen opvangen indien nodig. Ook in Amsterdam staan zorgaanbieders paraat.

Vanwege het faillissement is een curator aangesteld

De curator is verantwoordelijk voor de continuiteit van zorg. Hij besluit welke zorgaanbieder de zorg uiteindelijk overneemt.

Verzekerden kunnen met vragen terecht bij onze zorgcoach

De Zorgcoach is voor vragen over wijkverpleging te bereiken op telefoonnummer(071) 751 00 98, zorgregelaar@zilverenkruis.nl. Voor vragen over Wlz-zorg kunnen mensen contact opnemen met Zorgtoewijzing, telefoonnummer (038) 456 78 88.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Christine Rompa

Christine Rompa

+31 (0)6 22 48 46 58

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • Twitter
  • e-mail

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: