Betere huisartsenzorg voor chronische patiƫnten

13-03-2020
Huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde krijgen meer tijd voor zorg voor chronisch zieken. Dit is vastgelegd in de meerjarenafspraak tussen huisartsen regio-organisatie Medicamus en Zilveren Kruis. Alle 51 huisartsenpraktijken in de regio doen mee. Zij sluiten op deze wijze een deel van hun overeenkomst af op regionaal niveau, in plaats van praktijkniveau.
""

Zowel behoefte van patiënt als capaciteit zorgverlener centraal

Normaal gesproken declareren huisartsen achteraf de zorg die zij geleverd hebben aan de hand van zogenaamde ‘betaaltitels’. Maar vanuit de nieuwe afspraken krijgt Medicamus vooraf inzicht in de bestedingsruimte voor huisartsenzorg in de regio. Medicamus krijgt vervolgens de vrijheid om samen met de huisartsen de zorg vorm te geven en geeft zo verder invulling aan de eerder gemaakte Organisatie & Infrastructuur afspraken.

Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. ‘Met Zilveren Kruis kijken we naar de regionale zorgvraag en de veranderende rol van de huisarts. We gaan oplossingen vinden voor de aanstaande capaciteitsproblematiek op de Noordwest-Veluwe: een vraaggroei van 50% in de komende jaren is voorzien door Nivel. Dat vraagt om andere benaderingen van de zorg. Deze overeenkomst is weer een mooie stap waarin de beste zorg voor patiënt en meer vrijheid en minder regeldruk voor de huisarts allemaal samenkomen.’

Verbetering van chronische zorg

De huisartsen krijgen, in lijn met het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, meer ruimte om de zorg voor chronische patiënten naar eigen inzicht te organiseren. Bestaande programma’s, zoals voor zorg bij diabetes of COPD, zijn gericht op de aandoening van de patiënt. Maar dat patiënten dezelfde aandoening hebben betekent niet automatisch dat dit ook geldt voor de zorg die zij nodig hebben. Met de overeenkomst krijgen huisartsen de ruimte om de juiste zorg te leveren op basis van de individuele behoefte van chronische patiënten. Naast betere zorg voor de patiënt levert dit ook minder administratieve lasten op voor de huisartsen.

Meer tijd voor de patiënt

Onderdeel van deze regionale afspraak zijn de ketenzorg, de praktijkondersteuners Somatiek en GGZ en praktijkmanagement. Begin 2019 was Medicamus reeds de eerste gecontracteerde 24/7 Organisatie en Infrastructuur organisatie in Nederland met deze nieuwe afspraak als logisch vervolg. Leonore de Bakker, regiomanager Zorginkoop bij Zilveren Kruis: ‘De juiste zorg op de juiste plek vraagt ook om de juiste financiering. Zo kan de groeiruimte die wij beschikbaar stellen voor huisartsen ook optimaal worden benut. De komende jaren geven we samen met Medicamus verder invulling aan samenhangende en persoonsgerichte zorg.’

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: