Beter samen in Noord zet samenwerking voort

13-05-2020
Afgelopen jaar zijn de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zilveren Kruis gestart met ‘Beter Samen in Noord’. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van inwoners in Amsterdam-Noord.
""

Zodra de coronacrisis het toelaat start ‘Beter Samen in Noord’ met een eerste project in de Amsterdamse wijk Banne Buiksloot. Met het project geven de betrokken partijen opvolging aan de intentieverklaring die vorig jaar getekend werd.

Goede initiatieven effectief inzetten

Het doel van ‘Beter Samen in Noord’ is om bestaande initiatieven op het gebied van data en ICT in de zorg te volgen en effectiever in te zetten. De goede samenwerkingen die in Amsterdam-Noord zijn ontstaan tijdens de coronacrisis kunnen worden behouden en waar mogelijk doorontwikkeld. Met eventueel ook opschaling in andere wijken tot gevolg.

Start in wijk Banne Buiksloot

De focus van het project in Banne Buiksloot ligt op inwoners met meerdere aandoeningen. Een deel van deze patiënten komt regelmatig op de Spoedeisende Hulp (SEH). Maar als er geen lichamelijke oorzaak gevonden wordt, volgt daarop niet altijd de best passende nazorg.

Op basis van de frequentie van SEH- en huisartsen bezoeken gaan specialisten, welzijnswerkers, huisartsen en apothekers samenwerken aan een beter passend vervolgtraject. Organisaties Medworq en Stizon zijn aangesloten om dit traject vervolgens structureel in te kunnen zetten.

Dichtbij, thuis en in de eigen wijk

Zilveren Kruis gaat zorgverleners daarnaast ondersteunen met zogenoemde ‘spiegelinformatie’. Met deze informatie kunnen zorgaanbieders hun praktijken onderling vergelijken en van elkaar leren. Zodat patiënten best mogelijk zorg krijgen en een betere kwaliteit van leven ervaren. 

Ook richt Zilveren Kruis zich op het verminderen van de werklast bij huisartsen, apothekers en specialisten. Op basis van oplossingen die zijn aangedragen door het zorgveld zelf of patiënten. Op deze manier geloven we dat de gezondheid van inwoners en patiënten verbetert.

Kwaliteit van leven voor de inwoners

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het aantal mensen met psychische aandoeningen en eenzaamheid. De samenwerking richt zich op het verbeteren, en waar mogelijk vereenvoudigen, van zorg voor deze inwoners in dit stadsdeel.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de publicatie over Beter Samen in Noord in het magazine van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: