Aafje start Acute Zorg Afdeling

21-03-2018
Aafje thuiszorg huizen zorghotels is in nauwe samenwerking met de vijf Rotterdamse ziekenhuizen en Zilveren Kruis gestart met een nieuwe vorm van acute en tijdelijke opvang voor patiƫnten. Op maandag 19 maart is de Acute Zorg Afdeling (AZA) geopend in Aafje zorghotel locatie Maasstad. Deze afdeling is aanvullend op bestaande mogelijkheden voor tijdelijke opvang.
""

Mede door de griepepidemie zijn ziekenhuizen overvol. Planbare operaties worden uitgesteld en de spoedeisende hulp is overbelast. Dit komt onder andere doordat er onvoldoende opvangmogelijkheden zijn voor patiënten die niet meer in een ziekenhuis hoeven te zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Dit stagneert de doorstroom. De AZA is uniek in Nederland en aanvullend op bestaande doorstroommogelijkheden. Het biedt kortdurende opvang als tussenstap naar reguliere voorzieningen als thuiszorg, een verpleeghuis, revalidatiecentrum etc. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe patiënten bij de vijf Rotterdamse ziekenhuizen.

De Acute Zorg Afdeling

De AZA heeft 30 plaatsen. Er is 24x7 deskundig zorgpersoneel aanwezig, inclusief een arts. Patiënten verblijven gemiddeld vier dagen op de AZA. In die vier dagen wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en zorgbehoefte. Waarna een patiënt uitstroomt met of naar de juiste zorgvoorziening. Dat kan naar huis zijn met thuiszorg, naar een verpleeghuis of wellicht een revalidatiecentrum. Zo leveren de Rotterdamse zorginstellingen met elkaar een bijdrage aan het oplossen van de regionale problematiek.

Guy Buck: voorzitter RvB van Aafje: ‘In Rotterdam praten we niet alleen over ketensamenwerking en ontschotting, maar we doen het ook. Samen met de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Rotterdam verrichten we hiermee een maximale inspanning om kwetsbare patiënten zo snel en goed mogelijk naar de juiste zorg(instelling) te begeleiden. Want het kan toch niet zo zijn dat in Nederland ambulances lang moeten wachten om bij een SEH te komen?’

Ernst Kuijpers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC en van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): ‘Een goed initiatief om de regionale problematiek te helpen oplossen.’

Guido van den Bogaert, Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie en voorzitter van de Stichting Samenwerkende Rotterdamse ziekenhuizen (SRZ): ‘Samenwerking loont. Een mooi initiatief waarin samen wordt gewerkt in het belang van de zorg van onze patiënten/cliënten.’

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: