Jaarcijfers 2017

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2017 een negatief resultaat van € 223 miljoen heeft behaald.

Lager resultaat dan in 2016

Ons resultaat over 2017 is € 124 miljoen lager in vergelijking met 2016. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was € 294 miljoen lager dan in 2016. Maar hier tegenover staat een negatief effect op de ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen oude jaren. Waar deze laatste in 2016 positief bijdroegen aan het resultaat, is deze ontwikkeling in 2017 negatief. Dit komt vooral door een lagere verwachte bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

Besteding premiegeld

Met ruim 5,2 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2017 € 13,5 miljard omzet. Het grootste gedeelte van het geld (€ 13,3 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 413 miljoen. We liggen op koers met onze doelstelling om organisatiekosten te verlagen, maar ook in komende jaren willen we de organisatiekosten verder verlagen.
Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 49 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 142% en daarmee 12 procentpunt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het negatieve resultaat over 2017 alsmede het te verwachten negatieve resultaat over 2018 door de niet-kostendekkende premie. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke.

Bekijk de jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van Zilveren Kruis. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van Zilveren Kruis zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekering N.V.