Jaarcijfers 2016

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2016 een negatief resultaat van € 45 miljoen heeft behaald.

Jaarcijfers 2016

Geld terug naar verzekerden

Ons resultaat over 2016 is lager in vergelijking met 2015 (€ 280 miljoen), voornamelijk doordat we naast een verliesgevende premie 2016 een deel van onze reserves (€ 297 miljoen in 2016 tegenover € 360 miljoen in 2015) hebben ingezet om een zo laag mogelijke premie voor 2017 te houden. Tegelijkertijd spelen we in op de stijgende zorgkosten. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke.

Besteding premiegeld

Met ruim 4,1 miljoen verzekerden heeft Zilveren Kruis in 2016 € 11,2 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 10,9 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 413,0 miljoen. We liggen op koers met onze doelstelling om organisatiekosten te verlagen, maar ook in komende jaren willen we de organisatiekosten verder verlagen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 23,4 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:
  • Samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen bij het inkopen van kostbare medicijnen om deze beschikbaar en betaalbaar te houden.
  • Bewust maken van verzekerden middels Actify: in kleine stappen gezonder leven.

Meerjarencontracten

Zoals in de geboortezorg. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Inkoopafspraken

Inkoopafspraken met zorgaanbieders op basis van zorgmodules. Zoals oncologie, geboortezorg of hart en vaten. Een zorgmodule kan voor verschillende soorten zorgaanbieders gelden en per zorgmodule is specifiek beleid ontwikkeld.

Samenwerken

Samenwerken met de depressievereniging bij de inkoop van goede zorg voor mensen met een depressie.