Ouderenzorg en dementie

22-6-2016
Rotterdam - Ommoord en Lombardijen
 
Zilveren Kruis ontwikkelt samen met diverse gemeenten een werkwijze voor Grensvlakken in de Ouderenzorg. Met een pakket factsheets (waarin we via casussen de situatie beschrijven) geven we informatie over de vraagstukken binnen de grensvlakken Wmo-Wlz-Zwv en de diverse combinaties ervan.
Zie ook Grensvlakken tussen wetten.

Onlangs bespraken we met enkele gemeenten dit eerste concept document, zodat we vraagstukken aanscherpen/aanvullen met nieuwe of andere casussen of extra informatie. Het doel van de werkwijze: meer duidelijkheid bieden voor gemeenten en zorgaanbieders zodat we onze cliënten zo goed mogelijk passende zorg bieden.
 


Langer thuis met dementie in Rotterdam
Mensen met dementie en hun naasten helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze gewend waren. Dat is het doel van het project Langer thuis met dementie. In samenwerking met het Zilveren Kruis ontwikkelt Rotterdam een nieuwe aanpak, waarbij, afhankelijk van de situatie, maatwerk wordt geboden.
De gemeente werkt hiervoor samen met de zorgorganisaties Humanitas, Leliezorggroep, Aafje en Laurens, de wijkteams in Ommoord en Lombardijen, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam, Alzheimer Nederland (afdeling Rotterdam) en ZorgImpuls. Ook werken we samen met huisartsen, welzijnsorganisaties (het wijknetwerk) en woningcorporaties.

Stand van zaken

Er zijn teams samengesteld die de deelnemers en hun mantelzorgers gaan begeleiden. De teams uit de wijken Lombardijen en Ommoord hebben met elkaar kennis gemaakt en er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze voor de komende maanden. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam inventariseren de bevindingen van de deelnemers en hun mantelzorgers, zodat inzicht ontstaat in de oplossingen die goed werken. Het project loopt tot eind 2017 en er kunnen ongeveer vijftig mensen met dementie en hun mantelzorgers aan deelnemen.

 

Bron: Nieuwsbrief Gemeente Rotterdam 'Hebbie effe..."​​​​