Thema's

Basisaanpak en ontwikkelagenda

In 2016 en 2017 werken we samen met de gemeenten aan een goede basis
Wij vragen in alle 108 gemeenten in het werkgebied van Zilveren Kruis (Wmo regio’s) aandacht voor de thema’s
Zo bieden we de zorg zo goed mogelijk aan aan cliënten en inwoners en ondervinden zij zo weinig mogelijk hinder van grensvlakken/scheidslijnen tussen de wetten en/of de organisaties die de zorg leveren. 
 
Met behulp van inzicht in zorggebruik samen in gesprek
Een ander onderdeel van de basisaanpak is het verkrijgen van inzicht in het zorggebruik in de verschillende gemeenten/regio’s. Door analyse van het zorggebruik (en de verschillen daarin tussen gemeenten) kunnen we samen het gesprek voeren over zorg en gezondheid in de gemeente/regio.
 
Samen met grotere gemeenten werken we aan ontwikkelthema's
Samen met een aantal gemeenten en regio’s werken we tot en met 2018 bovendien aan ontwikkeling en innovatie van de hieronder genoemde thema’s. In leerkringen (met deelnemers vanuit gemeenten, zorg en Zilveren Kruis) delen we de ervaringen en aandachtspunten. De Ontwikkelagenda heeft een looptijd van 2 jaar.

Ontwikkelthema's

Nu veel ouderen langer thuis blijven wonen willen we hen daarbij passende oplossingen bieden. Goede zorg dichtbij houdt ook in dat zorgprofessionals goed samenwerken in de wijk. Lees meer
Een oudere cliënt krijgt bij zorgvraag thuis al gauw te maken met verschillende soorten hulp en zorg. De hulp valt onder verschillende wetten. Lees meer
Met een omvangrijke groep gemeenten (circa 70) sluit Zilveren Kruis ieder jaar collectiviteitscontracten voor inwoners met een minimum inkomen. Lees meer
Meer duidelijkheid voor gemeenten en zorgaanbieders zodat we onze cliënten zo goed mogelijk passende zorg bieden.  Lees meer
De gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis hebben een afspraak gemaakt om kinderen te helpen bij hun overgewicht.  Lees meer
Zilveren Kruis ontwikkelt samen met gemeenten, professionals en cliënten een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Lees meer