Preventiecoalities gemeenten en Zilveren Kruis

Preventie is een breed begrip en een grote opgave voor ieder die werkt aan een goede gezondheid. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ook gemeenten en zorgverzekeraars staan aan de lat als het gaat om de gezondheid van inwoners en verzekerden.
groep mensen gezellig aan tafel

We willen graag chronische ziekten verminderen en gezondheidsverschillen verkleinen. Meer en meer weten we dat leefstijl en sociale omstandigheden daarbij een cruciale factor van belang zijn. Dat biedt kansrijke mogelijkheden om als gemeente en zorgverzekeraar samen te werken aan preventie. Het ministerie van VWS geeft daarvoor een extra impuls met de Subsidieregeling Preventiecoalities. Kort gezegd is het doel van deze regeling om de gezondheid van risicogroepen te verbeteren door een integrale werkwijze die zorg én relevante leefdomeinen aan elkaar verbindt.

Risicogroepen

Met risicogroepen bedoelen we mensen met een verhoogde kans op het krijgen van gezondheidsklachten of verergeren van bestaande gezondheidsklachten. Denk aan kwetsbare ouderen, kinderen met een (verhoogde) kans op overgewicht of obesitas of mensen die wonen in buurten met een slecht gezondheidsprofiel. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen als geen ander de verbinding tussen zorg én de leefdomeinen tot stand brengen. Daarbij is een goede samenwerking tussen beide organisaties én de betrokken zorgorganisaties/cliëntorganisaties een succesfactor voor een geslaagde coalitie.

Subsidieregeling Preventiecoalities

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft met de Subsidieregeling Preventiecoalities een extra impuls om hierbij samen op te trekken. Doel van de regeling: de gezondheid van risicogroepen verbeteren door een integrale werkwijze die zorg én relevante leefdomeinen aan elkaar verbindt. Zilveren Kruis is volgens de voorwaarden van de subsidieregeling de formele indiener van een voorstel bij het ministerie van VWS. Dat betekent dat Zilveren Kruis de subsidie moet aanvragen voor het coördineren/oprichten en uitvoeren van een preventiecoalitie. Om de juiste keuzes te maken, is er een Afwegingskader Preventiecoalities (pdf) beschikbaar. Op dit moment werken we in twee preventiecoalities samen: Vitaal Vechtdal en Regionale Zorgalliantie Zwolle e.o..

Preventie voor risicogroepen

De risicogroepen die we met preventiecoalities willen bereiken, betreffen mensen met een verhoogde kans op het krijgen van gezondheidsklachten of mensen bij wie de kans op verergering van bestaande gezondheidsklachten bestaat. Denk aan kwetsbare ouderen, kinderen met een (verhoogde) kans op overgewicht of obesitas of mensen die in buurten wonen met een slecht gezondheidsprofiel. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn bij uitstek de partijen die de verbinding tussen zorg en de leefdomeinen tot stand kunnen brengen. Een goede samenwerking tussen beide organisaties en de betrokken zorg- en cliëntorganisaties is daarbij een onmisbare succesfactor.

Vitaal Vechtdal

Het regionale samenwerkingsverband Vitaal Vechtdal is in 2014 gestart om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. In het initiatief werken het regionale ziekenhuis de Saxenbug Groep en de huisartsen samen met Zilveren Kruis, zorgorganisaties, scholen, werkgevers, verenigingen en maatschappelijke instellingen. In Vitaal Vechtdal maken zij het concept van positieve gezondheid’ van Machteld Huber (grondlegster van het Institute for Positive Health) concreet. Vitaal Vechtdal focust zich vanuit de domeinen zorg, werk, onderwijs en woonomgeving op de BRAVO-thema’s Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning & welzijn. Vitaal Vechtdal zorgt ervoor dat initiatieven van de grond komen die structureel aandacht aan deze thema’s schenken en dat er samenhang is in het zorgaanbod.

GezondVeluwe

Onder de vlag van GezondVeluwe werken sinds 2015 meerdere partijen succesvol met elkaar samen om integrale zorg en ondersteuning te organiseren. Het gaat om zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars waaronder Zilveren Kruis. De zorg en ondersteuning zijn volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de regio.

GezondVeluwe hanteert de principes van Triple Aim, een langetermijnaanpak voor het organiseren van zorg. Deze principes richten zich op:

  • Het verbeteren van de gezondheid van de inwoners;
  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
  • Het verlagen (of gelijk blijven) van de kosten.

In juni 2016 zijn in Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde ‘GezondVeluwe’-ouderenzorgprojecten gestart. Hier werken gemeenten en zorgorganisaties sindsdien multidisciplinair samen in lokale ouderenteams, ondersteund door get digitale communicatieplatform OZOverbindzorg. De resultaten worden gemonitord om de zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de ouderen.

Hollandscheveld

In het Drentse Hollandscheveld is een 3-jarig initiatief met integrale zorg gestart, waarbij grenzen tussen zorgaanbieders verdwijnen. Het gaat om vergaande samenwerking tussen diverse partijen, zoals de dorpscoöperatie Hollandscheveld, de gemeente Hoogeveen, Zilveren Kruis, VWS en vier professionele zorgaanbieders (Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en NNCZ). Onderdeel van de samenwerking is een integraal zorgaanbod dat de grenzen tussen de Wmo, Zvw en WLZ wegneemt en de patiënt centraal stelt. Doel: inwoners met een zorgvraag moeten op een laagdrempelige manier snel antwoord kunnen krijgen op al hun zorgvragen via één centraal telefoonnummer. Zo hoeven ze maar 1 keer hun verhaal te doen. Achter de schermen is een organisatie opgetuigd waarbij de dorpsregisseur een coördinerende rol heeft als het gaat om het bij elkaar brengen van formele en informele ondersteuning. Dankzij de nieuwe werkwijze helpt om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Hierbij zijn preventie en een vroege signalering van problemen van wezenlijk belang.

Ook interessant

Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeval medisch laten behandelen.
Vrouw met hoofdtelefoon op bekijkt foto's

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli)

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli) zijn gericht op behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze interventies werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en een duurzame gedragsverandering.
Jongen met poes op schoot

Gezond gewicht, gezonde kinderen

Bij preventie gaat de aandacht in het bijzonder uit naar kinderen met overgewicht en obesitas. Hun aantal neemt gestaag toe. Dat zorgt nu en later voor veel beperkingen.