Samenwerking met gemeenten

Goede zorg samen mogelijk maken

Wanneer je een beroep moet doen op professionele zorg heb je in veel gevallen te maken met je zorgverzekeraar (inclusief het zorgkantoor) én met je gemeente. Beide organisaties hebben, als financiers en regisseurs van de zorg, de waardevolle taak om zorg en hulpverlening voor cliënten en inwoners mogelijk te maken. Daarbij is goede samenwerking vanzelfsprekend van groot belang om ieder de ondersteuning te bieden die nodig is.
 
De ambitie van Zilveren Kruis: afstemming van zorgaanbod met aandacht voor kwaliteit van leven
Zilveren Kruis wil samen met gemeenten mensen een op elkaar afgestemd zorg- en productenaanbod bieden met daarbij alle aandacht voor de kwaliteit van zijn of haar leven. Van iemand die ouder wordt en daarbij diverse vormen van zorg nodig heeft, tot een jongere met een chronische ziekte of iemand met GGZ problematiek. Onze uitgangspunten daarbij zijn:
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen
  • Het bevorderen dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat wordt geleverd én mensen zelf de regie hebben/houden over hun zorgproces
  • Als er zorg en hulp thuis nodig is, ervaren mensen geen ‘schotten’ tussen de verschillende wetten die de zorg en financiering daarvan regelen
  • Het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen die zorg aanbieden/regisseren (huisarts, wijkverpleegkundige, wijkteam etc.)
  • Door het bundelen van onze krachten en door goede samenwerking willen we als organisaties blijven optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.
Zilveren Kruis streeft ernaar (vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Zvw) om ook op gemeentelijk niveau passende zorg mogelijk te maken. Passende zorg, die aansluit op de vraag en behoefte van de klant tegen aanvaardbare kosten. Daardoor kunnen we de toegang tot zorg voor nu en straks blijven waarborgen en de premie op een passend niveau houden.
 
De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in de wetten Wpg, Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet
Thema’s die in onze samenwerking met gemeenten naar voren komen zijn bijvoorbeeld ouderenzorg, GGZ, de samenwerking van medische- en sociale basiszorg, preventie, de (collectieve)zorgverzekering voor de minima en gezamenlijke inkoop.
 
We maken onze ambitie waar door een nieuwe Samenwerkingsstrategie gemeenten
Om onze ambitie te kunnen waarmaken ontwikkelden we begin 2016 een nieuwe Samenwerkingsstrategie gemeenten. Daarvoor zijn we met de gemeenten in gesprek gegaan, hebben hun ideeën verwerkt en de strategie uiteindelijk bij hen getoetst. Lees meer...