Veelgestelde vragen over de samenwerking met gemeenten

Voor de contracten van 2017 vroeg Zilveren Kruis inderdaad samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten en medisch domein.
Het verschil in 2018 t.o.v. 2017 is dat Zilveren Kruis het inkoopkader ontwikkeld heeft samen met gemeenten. Daarbij is nieuw dat de gemeente aanbieders aan Zilveren Kruis voordraagt en afspraken zijn gemaakt over evaluatie. Bovendien is het inkoopkader in samenwerking met zes gemeenten ontwikkeld.

Gemeenten kunnen met zorgaanbieders afspraken maken over de positionering van de wijkverpleging in relatie tot de sociale/generalistische wijk/buurtteams. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking veel beter functioneert in de gebieden waar deze teams stevig staan.

Door samenwerkingsafspraken te maken kunnen gemeenten, zorgaanbieders en Zilveren Kruis gerichter werken aan het versterken van de samenwerking. Op deze manier gebruiken we de S1-gelden als het ware als een vliegwiel. Want als er een basis is voor de samenwerking in een wijk komt dat het samenspel in de 1e lijn ten goede. En wanneer de samenwerking in de wijk (tussen wijkteam, wijkverpleegkundige en huisarts) goed verloopt, heeft dat positieve invloed op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor inwoners en cliënten.

Jazeker. Van iedere wijkverpleegkun­dige  wordt verwacht dat ze, rondom een cliënt, schakelt met het sociaal domein als dat voor de cliënt die zij bedient nodig is. Daarbij kan het ook gaan om mensen die nog geen directe zorgvraag hebben (signaleringsfunctie).
Het inkoopkader Wijkgericht werken is gericht op de brede wijkinfrastructuur die deze schakelfunctie ondersteunt.
Zilveren Kruis vindt het van grote waarde dat alle betrokken partijen samenwerken aan verbetering/continueren van de lokale samenwerking, zodat de zorgverleners en klanten zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden om de best passende zorg te krijgen/te verlenen. Samen met de gemeenten zien wij het als onze verantwoordelijkheid om hier samen in op te trekken  en afspraken over te maken.
Aanbieders kunnen zich voor wijkgericht werken aanmeldenvia de website van Zilveren Kruis. Voor 2018 draagt de desbetreffende gemeenten de aanbieders aan voor S1 Wijkgericht werken. Op basis van de aanvraag van de aanbieder en de voordracht van de gemeenten bepaald Zilveren Kruis de definitieve toekenning van wijkgericht werken per gemeente.
 
Ja. Er is verschil. Zilveren Kruis vraagt de gemeenten om advies voor de contractering door Zilveren Kruis. De gemeente contracteert niet, maar maakt samenwerkingsafspraken met de aanbieders in aansluiting op het Inkoopkader van Zilveren Kruis.
Zilveren Kruis stelt een budget wijkgericht werken per gemeente vast. Vooralsnog wordt dit budget berekend op basis van het aantal inwoners 65 jaar en ouder. Wijzigingen voorbehouden zal dit grofweg gelijk zijn met 2017. Let wel: het gaat om een budget voor de Zilveren Kruis verzekerden in een gemeente. De definitieve berekening van het budget wordt eind 2017 vastgesteld.

Nee, de samenwerkingsafspraken hebben geen invloed op de budgetverdeling 2018 maar wel op de toekenning van het budget wijkgericht werken. Samenwerkingsafspraken zijn één van de voorwaarden voor toekenning.

Lees meer in het Inkoopkader Wijkgericht werken 2018

De aanbieder kan in dit geval contact met ons opnemen. In principe kennen wij dan geen middelen toe in deze gemeente.
Over de inzet van Wijkgericht werken zijn geen samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Zorgverzekeraars. Dit houdt in dat elke verzekeraar eigen beleid ontwikkeld voor Wijkgericht Werken.  We verwijzen u naar deze verzekeraars.
De samenwerking is inderdaad niet specifiek op ouderen gericht, maar in de praktijk zal de versterking van de zorginfrastructuur in de wijk vooral de ouderenzorg betreffen. De verdeling van de financiële middelen is daarom ook gebaseerd op het aantal 65+’ers onder onze verzekerden in een gemeente. Vandaar ook de gevraagde aandacht voor het opnemen van de werkwijze t.a.v. grensvlakproblematiek in de ouderenzorg in de gemeente. Hoe gaan we daar (in de ‘driehoek’) mee om?
​Het is inderdaad een ‘algemene functie’. Als Zilveren Kruis hebben wij ervoor gekozen om de deze functie ook in 2018 in stand te houden, omdat we de samenwerking in de driehoek als cruciaal zien voor optimale zorg voor onze verzekerden in de wijk(en). Ten aanzien de uitvoering van preventie, coördinatie en vroegsignalering maken wij geen onderscheid tussen verzekerden. De professionals richten zich op alle inwoners. De toe te kennen financiële middelen zijn wel afhankelijk van het aantal (65+) verzekerden van Zilveren Kruis in de desbetreffende gemeente.
​Nee dat is niet meer mogelijk. De termijn voor nieuwe aanvragen is gesloten. U vindt in het  Inkoopbeleid wijkverpleging 2018 meer informatie hierover.
​Uiterlijk 1 november ontvangt u bericht van ons over de toekenning van Wijkgericht werken en toelichting op hoe dit wordt toegevoegd aan uw overeenkomst 2018.
​Wij plaatsen uiterlijk 1 november 2017 de enquêtetool Wijkgericht werken op onze website.

Regio
Gemeenten
Midden Kennemerland-IJmond
Beverwijk, Heemskerk, Velsen
Zuid Kennemerland
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort
Zaanstreek-Waterland
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang
Amsterdam en Diemen
Amsterdam, Diemen
Rotterdam - WMO
Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Rotterdam – Convenant
Rotterdam
Gooi- en Vechtstreek
Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden
Utrecht West
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Woerden.
Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren
Utrecht Stad
Utrecht
Lekstroom
Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen
Zuid-Oost Utrecht
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist
Eemland
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg
Flevoland
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
Noord Veluwe
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde
IJsselvecht
Zwolle, Staphorst, Zwartewaterland, Ommen- Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland, Dalfsen
Midden IJssel/Oost Veluwe
Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen
ZuidWest Drenthe
Hoogeveen, De Wolden.
Meppel, Westerveld
ZuidOost Drenthe
Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen
NoordMidden Drenthe
Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden-Drenthe
Er is landelijk afgesproken om met de Centrumgemeenten/regio’s afspraken te maken en via hen ook de kleine gemeenten daarbij te betrekken. ​Het is niet haalbaar om met alle 108 gemeenten intensieve samenwerkingscontacten te onderhouden.
In diverse gemeenten is een casusoverleg. Ook is er vaak een contactpersoon werkzaam in de gemeente die hiermee aan de slag gaat. Schroom niet om contact op te nemen met strategiegemeenten@zilverenkruis.nl . We kunnen leren van elkaars ervaringen. Mogelijk kunnen we uw casus ook gebruiken als (geanonimiseerd) voorbeeld in andere situaties .