Zorg in de wijk Zwolle

In Zwolle kunt u bij de volgende gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleging terecht voor Zorg in de wijk: Icare, Driezorg, Carinova, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Beter Thuis Wonen en Quality Zorg.

We willen allemaal zo lang mogelijk waardig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken, is Zorg in de wijk in Zwolle verder verbeterd. De zorgaanbieders zijn enthousiast: ‘We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovatie terwijl de cliënt verzekerd is van de beste zorg.’

De 5 doelen van deze manier van contracteren zijn: een betere coördinatie van zorg, verhogen van kwaliteit, het vergroten van zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg en voorkomen van onnodige zorg.

Naast nieuwe afspraken over financiering zijn er ook regiospecifieke afspraken gemaakt.

Resultaten van drie jaar pilot Zorg in de Wijk

De afgelopen jaren hebben de Zorg in de Wijk aanbieders gewerkt aan een vernieuwde samenwerking. De zorgvraag van de bewoners is duidelijk in beeld gebracht, er wordt steeds beter proactief gehandeld en de afstemming met de huisarts en andere ketenpartners is verbeterd. Door te anticiperen wordt bij verandering van de situatie van een cliënt sneller ingegrepen. Het nieuwe contract biedt de aanbieders de mogelijkheid om daar de komende jaren op door te pakken.

Nieuw beleid biedt klanten meer keuze

De aanbieders zijn voor de hele gemeente, ten gunste van de keuzevrijheid voor u als verzekerde.

Toegevoegde waarde voor de patiënt

Ook Isala juicht de Zorg in de Wijk toe, zowel in het kader van preventie als continuïteit van zorg. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundigen draagt bij aan de preventie van klachten en voorkomen van ziekenhuisopnames. Door samen te werken ontstaat een groter draagvlak. Isala benadrukt de toegevoegde waarde voor de cliënt: de juiste zorg op de juiste plek door een optimale doorstroom van ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom).

Regionale kennis is voor iedereen beschikbaar

Zorg in de Wijk faciliteert de zorgverleners om gebruik maken van elkaars expertise. Gespecialiseerde diensten op het gebied van wondzorg of dementiezorg zijn voortaan beschikbaar voor alle patiënten. Ook stemmen de aanbieders onderling af over de inzet van personeel. Bijvoorbeeld over de inzet van personeel voor nachtdiensten.