Zvw-pgb aanvragen, wijzigen, verlengen of opzeggen

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? In een paar stappen is het geregeld. Wij helpen u op weg.

Zvw-pgb aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

  • U bent langdurig – langer dan 1 jaar – op verpleging en verzorging aangewezen
  • Of u behoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is. Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

1. Contact opnemen met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige

Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

2. Deel 1 en 2 formulier (laten) invullen

Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

3. Stuur het formulier digitaal naar ons toe

Belangrijk: let er goed op dat u het formulier samen met de eventuele andere bijlagen meestuurt.

Verstuur mijn aanvraag

4. Wij brengen u op de hoogte van het budget

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het Zvw-pgb-reglement. U krijgt van ons schriftelijk de uitslag.

Zvw-pgb (zorgverlener) wijzigen

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Verstuur mijn wijziging

Zvw-pgb verlengen

Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatiestelling nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. ?Dit geldt voor zowel verslechtering als verbetering van uw gezondheidssituatie. Ook als de indicatie verloopt, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft.

Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Verstuur mijn verlenging

Zvw-pgb opzeggen

Uw Zvw-pgb opzeggen kan via een digitaal formulier:

Zvw-pgb opzeggen

Per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK LEIDEN

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:

  • Datum waarop u het Zvw-pgb wilt beëindigen
  • De reden van opzegging
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Meer weten?

Neem bij vragen over pgb-aanvragen of declareren contact op met de klantenservice.

Contact met de Zorgcoach

071 364 03 60

Wilt u meer weten over de regels, rechten en plichten rondom pgb? Bel de Zorgcoach.