Wat is het marktconform tarief?

De Basis Exclusief polis is een zuivere restitutiepolis. Deze polis geeft vrije zorgkeuze voor de verzekerde zorg. Hiermee krijgt u bij alle ziekenhuizen en zorgverleners tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief vergoed. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt.

Wanneer er geen wettelijk tarief is vastgesteld, dan vergoeden wij tot maximaal het marktconforme tarief. Dit tarief is het tarief dat in de Nederlandse markt passend is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden.

Wanneer krijg ik het marktconforme tarief?

Wanneer u het marktconforme tarief krijgt is afhankelijk van uw type polis. Hieronder leest u hoe het zit met uw polis:

Marktconform tarief bij de Basis Exclusiefpolis

Bij deze restitutiepolis krijgt u bij alle ziekenhuizen en zorgverleners tot maximaal het marktconform of wettelijk tarief vergoed.

Marktconform tarief bij de Basis Zeker of de Basis Budgetpolis

Soms hebben wij onvoldoende zorg ingekocht en/of kan een gecontracteerde zorgverlener de zorg niet op tijd leveren. Dan kunt u toestemming krijgen om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. U krijgt dan maximaal het marktconforme of wettelijke tarief vergoed.