Eigen bijdrage

Wat is een eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is een bedrag dat u zelf betaalt voor bepaalde zorg. Gelukkig krijgt u de meeste zorg uit de basisverzekering helemaal vergoed.

U kunt de eigen bijdrage opzoeken in de vergoeding

Moet u een eigen bijdrage betalen? Dan staat dit altijd in ons vergoedingenoverzicht. U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor:

  • kraamzorg
  • hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
  • sommige geneesmiddelen, zoals langwerkende ADHD-geneesmiddelen

Vergoeding zoeken

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico

De belangrijkste verschillen zijn:

Eigen bijdrage Eigen risico
Geldt voor alle leeftijden. Geldt alleen vanaf 18 jaar.
U kunt een eigen bijdrage betalen voor zowel zorg uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage. U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2017 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

Taxikosten € 200
Eigen bijdrage € 100 (maximale eigen bijdrage in 2017 voor vervoer)
Uw maximale vergoeding   € 100
   
U betaalt aan eigen risico € 60
U krijgt vergoed € 40

De overheid bepaalt de eigen bijdrage voor basiszorg

De overheid bepaalt voor de basisverzekering over welke zorg u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel deze bijdrage is. Dit noemen we de wettelijke eigen bijdrage en deze is voor iedereen gelijk.

Voor aanvullende zorg bepalen wij de eigen bijdrage

Voor zorg uit de aanvullende verzekering bepalen wij de hoogte van de vergoeding. U krijgt bijvoorbeeld een maximum bedrag voor een tandartsbehandeling.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea