Wat is een omzetplafond?

Met gecontracteerde zorgverleners spreken wij ieder jaar samen af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Dit noemen we een omzetplafond. Een omzetplafond wordt ook wel een budgetplafond of zorgplafond genoemd.

Via omzetplafonds houden zorgverleners en zorgverzekeraars de kosten in de hand

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgkosten in de hand te houden. Wij maken daarom jaarlijks afspraken met zorgverleners (zoals ziekenhuizen of GGZ-instellingen) over de hoeveelheid zorg, de kwaliteit en de tarieven daarvoor. Samen met de zorgverlener leggen we deze afspraken vast in een contract. De omvang van dat contract is gebaseerd op het aantal behandelingen en de kosten daarvan in het vorige jaar en de verwachtingen over de komende periode.

Lees meer over omzetplafonds