Krijg ik een hoortoestel vergoed dat buiten de 5 profielen valt?

Uw gehoorprobleem wordt ingedeeld in een profiel (categorie). Profiel 1 is voor eenvoudige gehoorklachten, profiel 5 voor complexere problemen. Hoortoestellen zijn ook in deze 5 profielen ingedeeld. Een hoortoestel dat niet in een profiel valt noemen we een buitencategorie- of vrije markt hoortoestel.

U krijgt vergoeding voor een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak

Als uw hoorprobleem niet opgelost kan worden met een hoortoestel uit profiel 1 t/m 5, stuurt uw audicien u door naar het audiologisch centrum. Alleen een audioloog kan verklaren dat er sprake is van een medische noodzaak. De audioloog test samen met u opnieuw verschillende hoortoestellen uit de 5 categorieën. Als uit deze testen blijkt dat uw hoorprobleem inderdaad niet op te lossen is met hoortoestellen uit profiel 1 t/m 5, dient uw audioloog een aanvraag bij ons in. Wij beoordelen vervolgens de aanvraag. Om een audiologisch centrum te bezoeken heeft u een verwijzing nodig van uw arts of audicien.

Een buitencategorie hoortoestel zonder medische noodzaak krijgt u niet vergoed

Wij vergoeden geen buitencategorie hoortoestel zonder medische noodzaak. Een hoortoestel uit een andere (hogere) categorie dan geïndiceerd of een toestel uit de buitencategorie zonder medische noodzaak is niet doelmatig en adequaat. Volgens de Zorgverzekeringswet mag zorg die niet doelmatig en adequaat is, in geen enkele situatie vergoed worden. Zo houden we de zorg met elkaar betaalbaar.