Geschil over een openstaand bedrag

Betaalt u het openstaand bedrag dat u aan het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder moet betalen niet? In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter. U ontvangt dan een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder. Daarin wordt u opgeroepen om voor de kantonrechter te verschijnen.
Lachende dames

De kantonrechter doet een uitspraak

U krijgt de gelegenheid om met onderbouwing te reageren. Dat kan mondeling of schriftelijk. Hierna beslist de kantonrechter over het geschil en doet uitspraak. U ontvangt de uitspraak. Dit heet het vonnis. Heeft u een advocaat of gemachtigde? Dan ontvangt uw advocaat of gemachtigde het vonnis. U bent niet verplicht een advocaat of gemachtigde in te schakelen voor een procedure bij de kantonrechter.

U kunt tegen de uitspraak in hoger beroep gaan

Is de vordering meer dan € 1.750? Dan kunt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Bij hoger beroep is procesvertegenwoordiging verplicht. Dat betekent dat u verplicht bent een advocaat of gemachtigde in te schakelen. Met vordering wordt bedoeld de hoofdsom, incassokosten en rente tot de dag waarop de dagvaarding is betekend.