Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona

Deze uitzonderlijke Coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen. Zo kunt u uw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij op dit moment vanwege corona geen zorg. De declaraties van niet-geleverde zorg kunt u indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.

Gebruik het registratieformulier

Zorg dat u vanaf 8 mei 2020 zorg die wel gedeclareerd is maar die niet geleverd is vanwege corona bijhoudt in het registratieformulier. Dit “Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” is voor budgethouders met een Zvw-pgb. U registreert hierin de gedeclareerde, niet-geleverde zorg van uw zorgverleners voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Worden de maatregelen verlengd na 1 juli? Dan zullen wij u informeren via onze website.

Download het registratieformulier (pdf)

Stuur het formulier uiterlijk 1 augustus 2020 aan ons op

Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of levert u het registratieformulier na de Coronacrisis niet aan? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
  • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Zo werkt het

  • Dien declaraties van niet-geleverde zorg in als reguliere declaraties voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020.
  • Houd bij welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet door de zorgverlener duidelijk worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van een informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
  • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op. Zie hiervoor ook het schema in het formulier.
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.

Formulier opsturen

Het ingevulde registratieformulier stuurt u uiterlijk 1 augustus 2020 op via de app, website of per post naar:

Zilveren Kruis
Afdeling Declaratieservice
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

Houd ook hier rekening meer

  • Het registratieformulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
  • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en / of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik 2 formulieren per zorgverlener.
  • Verwacht u dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg uw budget binnenkort op zal zijn? Neem dan contact met ons op. Dit is om te voorkomen dat de uitbetaling niet kan plaatsvinden als uw budget verbruikt is.

Wat gebeurt er na 1 juli?

Wordt de regeling na 1 juli verlengd? Dan kunt u hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw Zvw-pgb en het coronavirus? Bekijk dan de vragen en antwoorden.

Bekijk de vragen en antwoorden (pdf)