Digitaal consult als fysiek consult op ziekenhuisnota

Door de uitbraak van het coronavirus vindt er meer zorg op afstand plaats. In veel gevallen vindt een polikliniekbezoek digitaal plaats in plaats van fysiek. Heeft u door het coronavirus een digitaal consult gehad met het ziekenhuis? Uw ziekenhuis declareert dit e-consult als een standaard polikliniek bezoek.

Andere omschrijving op uw ziekenhuisnota

De omschrijving van uw ziekenhuisnota zal daarom anders zijn dan wat u misschien had verwacht. Tijdens de coronacrisis is het mogelijk dat in de omschrijving van uw ziekenhuisnota een 'eerste polikliniekbezoek' of een 'herhaal polikliniekbezoek' staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent.

Zorg op afstand

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) paste de regelgeving aan, zodat consulten vaker op afstand konden plaatsvinden. Ziekenhuizen hebben in hun declaratiesystemen op dit moment nog geen manier om deze e-consulten te declareren. De NZa heeft daarom afgesproken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat een e-consult gedeclareerd mag worden als een standaard fysiek consult.